ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ergani Belediye Başkanlığı, Nitelikleri belirtilen 10 adet Ergani Belediyesine ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (açık artırma) ile Ergani Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.                                                    

İhaleye ilişkin Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız;