HABER - Ali Çekdar KORKMA

Çoğu insanın bilmediği antik kent Dara, Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde bulunuyor. Kuruluş tarihi net olarak kesinlik kazanmasa da arkeolojik kaynaklar bu antik kentin Pers Kralı Darius tarafından M.Ö. 530-57 yıllarında kurulduğunu gösteriyor.

Bu Mekan Yeryüzünde Sadece Mezopotamya’da Var3


SU KANALLARI, TAŞLARA OYULMUŞ EVLER

Dara’daki yapılarda su kanalları, sarnıçlar, zindan, yerleşim alanı olarak taşlara oyulmuş evler ve mezarlar dikkat çekiyor. Kayalara oyulmuş evler, mezarlıklardan 3-4 kilometre uzaklıktaki su kanaları ve mahpuslar için yapılmış zindan, kentin geçmişte ne kadar geniş bir alanı kapsadığını gösteriyor.

Bu Mekan Yeryüzünde Sadece Mezopotamya’da Var4


10 KİLOMETRELİK ALANA KURULU

Bu tarihi kenti ortaya çıkaran kazılar 1986’da başlasa da kentin tümü henüz açığa çıkmamış. Kazılarda Pers ve Babil krallıklarına ait çok sayıda tarihi mezar gün yüzüne çıkartıldı. Eldeki verilere göre Dara, 8-10 kilometrelik alanı kapsıyor. Güney ve kuzeye açılan iki kapısı bulunan Dara’nın kalesi ise kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üstüne kurulmuş. Kent içerisinde zindan, depolar, kilise, saray, çarşı, tophane ve su bendi bulunuyor.

Bu Mekan Yeryüzünde Sadece Mezopotamya’da Var2


İNANÇLAR TAŞA KAZINMIŞ

Dara’nın girişinde kayalıklara oyulmuş mağara evleri bulunuyor. Evlerin kapılarındaki kimi semboller de tarihe direnerek günümüze ulaşmış. Evlerin kapılarında Hıristiyanlığın sembolü haç ve Meryem ana figürü dikkat çekiyor. Geniş bir alanda sıra sıra oyulmuş evlerin görüntüsü insanı büyülüyor. Kentin ortasında gösterişli kral mezarının yanı sıra evlerin kapılarında bulunan mezarların gösterişsiz olması kentte yaşayan insanlar arasındaki hiyerarşinin göstergesi adeta.

Kentin büyüleyen diğer bir yapısı ise kuzeyinden, güneye doğru inen kayalar oyularak yapılan su bendi. Günümüze kadar da bentten su akıyor. Kentin en ilginç yapılarından biri olan 40 metre derinlikteki zindanın inşası ise insanı dehşete düşürüyor. Kentte bulunan kalıntı ve su sarnıçlarına bakıldığında kentin 100 binin üzerinde bir nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor.


SAVUNMA KENTİ OLARAK İNŞA EDİLMİŞ

Büyük İskender ve Dara’nın savaşına sahne olan kentin, bazı kaynaklarda bir savunma kenti olarak inşa edildiği de ifade ediliyor. Dara, tarih boyunca Nusaybin’den sonra ikinci önemli sınır kent olarak kabul ediliyor. Tarihi kaynaklara göre İpek Yolu, kentin içinden geçiyordu. Kentin kimi parçaları şu anda var olan köyün kurulmasında kullanılmış. Kazı çalışmalarına ışık tutacak, şemsiye motifli mozaik ile hayvan figürleri bulundu.

Editör: Ali Çekdar KORKMA