İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ocak 2024'te yayımladığı rapora dikkat çeken Varli,  "2013-2023 yılları arasında en az 671 çocuk, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.  Oyun bahçelerinde ve akranlarıyla vakit geçireceği zamanlarını çocuklar önlem alınmayan ve güvensiz alanlarda çalıştırılarak  yaşamdan koparılmaktadır" dedi.

DEM Vekili Gülderen Varli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlamazı üzere verdiği önergede şu soruları sordu:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

  1. Türkiye'nin 3 Şubat 2001'de ResmîGazete'de yayımlayarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 182 no’lu 'En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi'nin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen çocuk işçiliği ortadan kalkmamasının gerekçeleri nelerdir?
  2. Her yıl artan çocuk işçiliğine ilişkin bakanlığınızın aldığı önlemler var mıdır? Alınan önlemler var ise bunlar nelerdir? Alınan önlemler ve incelemeleriniz şayet var ise bunlara rağmen çocuk iş cinayetleri ve çalıştırılan çocuk işçi oranları yıldan yıla nasıl artmaktadır?
  3. İş Kanunu'nun 71. Maddesine göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmaları yasaklanmış olmamasına rağmen son 10 yılda en az yaşanan 671 çocuk iş cinayetleri nasıl yaşanmıştır? Bu cinayetlerin yaşandığı iş alanlarının kaçına bakanlığınız tarafından inceleme başlatılmıştır?
  4. Bakanlığınızın verilerine göre son 10 yılda Türkiye genelinde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı kaçtır?
  5. Bakanlığınız son 10 yılda çocuk işçi çalıştırılan kaç kurumu tespit edip soruşturma başlatmıştır? Çocuk işçi çalıştıran kişiler hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?
  6. Başlatılan incelemelerin nihai sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?
  7. Okulda ders öğrenmesi gereken öğrencilerin MESEM uygulaması ile iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesini nasıl açıklıyorsunuz?
  8. MESEM’in uygulamaya koyulduğu ilk günden bu yana yaşamdan kopardığı çocuk sayısı kaçtır?
  9. MESEM uygulamasının çocuk ölümlerine sebep olmasına rağmen hala devam ettirilmesinin gerekçeleri nelerdir?
  10. MESEM uygulamasına ilişkin bakanlığınızın başlattığı kaç soruşturma vardır?  Soruşturma başlatılan kurumla beraber kaç kişiye inceleme başlatılmıştır?"
Kaynak: HABER MERKEZİ