Zafer Tüzün

DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, 2016 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile imzalanan "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi" adlı proje hakkında soru önergesi verdi.

Bilgilere ulaşılamıyor 

Çelenk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından, yanıtlaması üzere verilen soru önergesinde, 
"Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında 2016 tarihinde mali büyüklüğü 300 milyon Euro olan bir anlaşma imzalanmıştır. Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi adlı projenin faaliyetleri, içeriği ve denetimiyle ilgili maddi bilgilere ulaşmak oldukça zordur" dedi.

Bakana ,10 soru soruldu

 Çelenk, Bakan Tekin'in yanıtlaması için şu soruları sordu:

 • "1-    Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi’nin mali denetimini hangi birim yapmaktadır?
 • 2-    Avrupa Sayıştayı’nın (ECA) projenin denetimiyle ile ilgili sorumluluk ve yetkileri nelerdir? 
 • 3-    Avrupa Sayıştayı’nın talep ettiği bilgiler nelerdir? Talep edilen bilgi ve veriler neden Avrupa Sayıştayı’na sunulmamıştır? 
 • 4-    Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında inşa edilen okul ve geçici eğitim merkezi sayısı, okul ve geçici eğitim merkezlerinde istihdam edilen kişi sayısı ve okul ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır?
 • 5-    Proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcamaların oran ve meblağları nelerdir? 
 • 6-    Proje kapsamında burs imkanı sağlanan öğrenci sayısı kaçtır ve bursların meblağı nedir?
 • 7-    2016’dan bu yana proje kapsamında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine devam durumunu gösterir istatistiki bir çalışma veya rapor mevcut mudur? 
 • 8-    Geçici eğitim merkezlerinden mezun edilen öğrenciler bir sonraki eğitim kademelerine hangi yöntem ve izleklerle yerleştirilmiştir? Geçici eğitim merkezlerinden mezun edilen öğrencilerin bir sonraki eğitim kademelerindeki durumu hangi birim tarafından takip edilmiş ve bu yönde hangi tasarruflarda bulunulmuştur?
 • 9-    Projeye dahil olmak isteyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki taleplerinin karşılanmadığı doğru mudur? Bakanlık’ın bu yönde tanzim ettiği resmi bir genelge veya karar var mıdır?
 • 10-    Projenin Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından bitirilme, devam ettirilmeme ihtimali Bakanlık tarafından değerlendirilmekte midir? Halihazırdaki fon veren kurumların fon vermeye devam etmeme kararı alması halinde projeye devam edilecek midir? Bakanlık’ın bu yönde bir hazırlığı bulunmakta mıdır?" 
   
Muhabir: Zafer Tüzün