Hakkari Belediyesi Başkanının Gözaltına Alınması ve Hakkari Belediyesi Başkanlığına Kayyum Ataması Kararına Karşı Diyarbakır Kent Platformu basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır Adalet Sarayı önünde bir araya gelen platform üyeleri tarafından yapılan açıklamada belediye başkanı hakkında yürütülen soruşturmaya dikkat çekilerek şunlar ifade edildi:

“31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran 2024 tarihinde hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve aynı saatler içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi kayyum olarak atanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış bu karar, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına açık bir müdahale olup devletin tüm organlarının uyması gereken bir ilke olan hukuk devleti ile temel hak ve özgürlüklere saygı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Açıklamada yer alan ve ileri sürülen gerekçelere bakıldığında; karar hukuki dayanaktan yoksun; toplumsal adalet ve vicdanı derinden yaralamaktadır. İktidarı kayyum atamasından vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanını göreve iade etmeye davet etmek hukuk ve demokrasinin gereğidir.

 Yine adaylık sürecinde, YSK tarafından seçilme yeterliliği bulunmasına karşın devam eden yargılamalara dayanılarak, seçilmiş Mehmet Sıddık AKIŞ yerine, kayyum atama kararının alınması hukuki güvenlik ilkesini ve masumiyet karinesini ihlal etmektedir.”

DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARINA ÇOK AĞIR DARBE VURULDU

Seçmen iradesine hukuksuz bir şekilde müdahale edilmesiyle barış ve demokratikleşme çabalarına çok ağır bir darbe vurulduğuna yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

“Seçmen iradesine hukuksuz bir şekilde müdahale edilmesiyle barış ve demokratikleşme çabalarına çok ağır bir darbe vurulmuştur. Demokrasinin temel şartı, seçmen iradesini tanımaktır. Ülkedeki siyasal, sosyal, ekonomik sorunların çözümü için öncelikle insan haklarına saygıyı bir devlet kültürü haline getirmek, barış ve demokrasiyi tesis etmek gerekir. Yargının araçsallaştırılarak gerçekleştirilen kayyum atamaları, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Son sekiz yıldır uygulanan ve yarattığı tahribatın giderilmeye çalışıldığı bir süreçte, yeniden kayyum atama uygulamasına dönülmesi demokrasi adına büyük bir utançtır.

Demokrasiyi korumak, seçmen iradesine saygı göstermek ve sahip çıkmak, demokratik bir düzende; siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ile her bir yurttaşın asli sorumluluğudur.Daha önce bir çok defa belirttiğimiz üzere; 2016 yılından bu yana uygulanan kayyum politikasının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkının açık ihlalidir. Kayyım uygulamalarına yeniden başvurulmuş olması toplumsal sorunların çözümsüzlüğünde ısrar edilmek istenildiğini göstermektedir.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak; seçme ve seçilme hakkına yönelik bu hukuksuz uygulamayı kabul etmiyor, yeniden normalleşmenin konuşulduğu bir süreçte gerçekleşen kayyum atama tasarrufundan derhal vazgeçilmesini ve Hakkari halkının iradesine saygı duyulmasını bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi