Haber- İbrahim İnanç Yıldız

Diyarbakır’da KESK Kadın Meclisi, Eğitim Sen 1 No’lu şubede, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dair basın toplantısı yaptı. Basın açıklamasını KESK Kadın Meclisi adına Leyla Tuncer okudu.

Genç kadın işsizliğin daha fazla olduğunu belirten Tuncer, “Her geçen gün yoksullaşıyoruz, Türkiye’de ve dünyanın hemen her yerinde kadınlar büyük ölçüde herhangi bir sosyal güvence olmadan, kayıt dışı çalıştırılıyor, "ucuz emek gücü" olarak görülüyor ve eşit değerde işe eşit ücretten yoksun bırakılıyor” dedi.

Her gün en az 3 kadın katledildiğini söyleyen Tuncer, “Faillerse cezasızlık, korumasızlık ve hukuksuzluk nedeniyle etrafta gezmeyi sürdürüyor” dedi.

“ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNE SON VERİLSİN”

Bu 8 Mart’ta kamu emekçisi kadınları, her yerde eşitlik, özgürlük, emek, hak, adalet, barış ve laiklik için mücadeleye çağıran Tuncer, alanlarda olma nedenlerini şu şekilde sıraladı:

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanması için alanlardayız!

* Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığın terk edilmesi, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmesi, ILO’nun İşyerinde Taciz ve Şiddeti Önlemeye yönelik 190 sayılı Sözleşmesinin onaylaması için alanlardayız!

* Güvenceli iş, güvenli gelecek demek için, insanca yaşamaya yetecek ücret için alanlardayız!

* Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyet sağlanması için alanlardayız!

* Kadın istihdamın önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımının kamusal hizmet olarak sunulması, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikaların yapılması ve hayata geçirilmesi için alanlardayız!

“MAHALLE KREŞLERİ AÇILSIN”

* Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşlerinin açılması için alanlardayız!

* 8 Mart’ın kadınlar için ücretli izin günü sayılması için alanlardayız!

* Kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler yapılması için, Kadın Bakanlığı kurulması, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yapılması ve hayata geçirilmesi için alanlardayız!

BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA TALEBİ

* Eşit ve özgür olduğumuz, sömürünün baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için alanlardayız!

* Hayatlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız!

* Barış içinde bir arada yaşamak için alanlardayız!

* Demokratik ve laik bir yönetim için alanlardayız!

* Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için alanlardayız!

* Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız!

Muhabir: İbrahim İnanç Yıldız