Güneş OCAĞA
Diyarbakır Barosu, 15 Eylül’de, ‘Madde Kullanımıyla Mücadeleye’ dair yayınladığı raporda, kentte uyuşturucu madde üretim, ticaret ve tüketimi hususunda artan suç kayıtlarına ilişkin çarpıcı veri ve tespitlere yer vermişti. Baro’nun raporuna dair Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yazılı olarak yanıtlaması için Meclis'e yazılı önerge verdi.


ÇOCUK SAYISI ARTTI
Akça, 2022 yılında 3 bin 230 olan avukat görevlendirme sayısının 2022 yılında 4 bin 392’ye çıktığına dikkat çekerek, 12 yaşından küçük çocuklara ilişkin kayıtları sordu. Akça, 2021 yılında maddeden kaydı olan çocuk sayısının 8, 2022 yılında 16’ya yükseldiğini belirterek, alınan önlemleri şöyle sordu:

“1.2008 Kasım tarihli Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ‘Tespitler ve Öneriler’ başlıklı bölümde yer alan önerilerden kaçı hayata geçirilmiştir?
2.Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu son dört yılda hangi konularda kaç çalışma grubu oluşturmuştur?
3.Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurullarına sivil toplum örgütleri davet edilmekte midir? Hangi STK’lar katılım göstermektedir?
4.Türkiye geneli adli işlem kayıtlarında yaş ve il bazlı ayrıştırılmış olarak “12 yaşından küçük çocuklara ilişkin” kaç adet kayıt vardır?”