ÖZEL HABER - İbrahim İnanç YILDIZ

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Diyarbakır’da 80 civarındaki sivil toplum örgütüyle ortak bir çalışma yaparak, kent sorunlarını masaya yatırdı ve çözüm önerileri hazırladı.

 ULAŞIM VE ALTYAPI ÇALIŞMASI İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Kentte ulaşım altyapısında önemli sorunların olduğu belirtilen çalışmada, merkezi düzeyde yapılan makro ölçekli ulaşım yatırımları ile yerel düzeydeki ulaşım ve altyapı çalışmasının istenilen düzeyin çok uzağında olduğu dile getirilerek, “Üretilen yeni ulaşım politikaları, hızlı tren gibi popüler trendlere angaje olmak, plan düzeyindeki çevre yollarının açılması ve şehir içi ulaşım planının eksikliği, toplu taşıma yetersizliği, yolların mevcut sorunlar dikkate alınarak düzenlenmemesi ile artan trafik yoğunluğu ve trafik kazaları söz konusu.

Şehir içi ulaşıma tramvayın /hafif raylı sistemlerin entegre edilmesi çalışmaları henüz tasarım aşamasında. Yine merkezi düzeyde yürütülmesi gereken otoban bağlantısı, lojistik bölgenin tren bağlantısıyla limana ulaşması gündem olmaktan uzak” denildi.


“OTOYOL VE HIZLI TREN HATTININ DİYARBAKIR BAĞLANTISINDAKİ GECİKME SORUNLARI BİRİKTİRİYOR”

Kenttin en büyük sorunlardan birisinin ulaşım olduğu ifade edilen çalışmada, “Ancak ulaşım sorununu sadece kent içi ölçekte algılanmamalı. Kentin diğer kentlerle, şehirlerarası ulaşımı ve uluslararası ulaşım ağlarına bağlantısı bir bütün olarak temel sorunlar içeriyor” denildi. Bu yüzden odak grup toplantısında ulaşım konusuna 2 başlık etrafında yaklaşıldı. Bu durum ise çalışmada şu şekilde ifade edildi: “İlki şehrin uluslararası alanlarla yol bağlantıları ve diğer şehirlerle bağlantısını sağlayacak ulaşım aksları…

İkincisi; kentin diğer ilçeler ve şehir içindeki ulaşım bağlantıları. Birinci seçenek için çevre yollarının tamamlanmamış olması veya yapımındaki öngörülmeyen gecikmelerden kaynaklanan sorunlar... Ulaşım ağlarına bağlantıların tamamlanmamış olması kentin transit olarak kullanılmasına ve trafik yükünün artmasına yol açmaktadır. Otoban ve hızlı tren hattının Diyarbakır bağlantısındaki gecikme, yolcu ve lojistik taşımacılığı açısından da sorunların birikmesine yol açıyor.”


“ÇEVRE YOLLARININ GÜNCEL İHTİYACA GÖRE PLANLANMASI GEREK”

30 büyükşehir içerisinde çevre yolu olmayan Diyarbakır’da bu girişimler için daha etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtilen çalışmada, lobicilik ve siyasal baskı kanallarının kullanılması istendi. “Mardin-Pirinçlik çevre yolu bağlantısının 10 yılda ancak bitirilmesi hem kentin taleplerine merkezi düzeyde güçlü karşılık verilmemesi, hem de yerelde güçlü bir baskı ve lobi mekanizmasının olmasını gerektiriyor” denilen çalışmada,bu bağlamda çevre yollarının güncel ihtiyaca göre planlanarak hayata geçirilmesinin, şehir içi ulaşım planının revize edilmesinin, raylı sistem ile toplu taşıma sorunu ve trafik yoğunluğunun giderilmesinin elzem olduğunu dile getirildi.


“ÇÖZÜM İÇİN ULAŞIM VE ALT YAPI BAKANLIĞI İLE BELEDİYELER PROJELER BAŞLATMALIDIR”

Yine merkezi düzeyde yürütülmesi gereken otoban bağlantısının lojistik bölgenin tren bağlantısıyla limana ulaşmasına yönelik gündem oluşturularak, yakın ve orta vadede ülke planlamalarını dahil edilmesi sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada,“Ayrıca Diyarbakır lojistik köy projesinde alan tahsis edilmesi, kentinin lojistik yükünün çevreye taşınması sağlayacaktır. Lojistik alanda altyapı inşaatı ve kaba inşaatın yapılması önemli bir gelişme.

Projenin efektif ve etkin hale gelmesi için otoban ve demiryolu ile bağlantısının tamamlanması gerekir. Şanlıurfa’ya Viranşehir üzerinden bağlantı ile Elazığ bağlantısının sağlanması Diyarbakır’ın yol entegrasyonuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Sorunların çözümü için Ulaşım ve Alt Yapı Bakanlığı ile Belediyelerin, eşgüdüm içerisinde çalışmaları ve katılımcı bir süreçle projelerini ivedilikle başlatmalıdırlar” denildi.

Muhabir: İbrahim İnanç YILDIZ