Zafer Tüzün

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır merkez Sur İlçesi'ne bağlı kırsalda ihale usulü ile satışa çıkarılan mera alanlarını Meclis gündemine taşıdı.

 Cupolo, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlaması üzere verdiği soru önergesinde, "Diyarbakır ili Sur ilçesinde, ansızın gece yarıları ihaleye çıkarak kamu orta mallarının satıldığına ilişkin yurttaşlardan sayısız şikâyet alınmıştır" dedi.


ANSIZIN SATIŞA SUNULUYOR

Cupolo, önergede şunları söyledi: 
“Şirketleri, fabrikaları, limanları, köprüleri, enerji tesislerini, koyları hülasa bir halkın bütün yer altı yer üstü varlıklarını sermaye sahiplerine peşkeş çeken iktidar; yüksek enflasyon altında ezilen ve evine et dahi götüremeyen halkın et ihtiyacını ithal yolla yurtdışından karşılarken; yurtiçindeki hayvancılığın ise belini kırmak için türlü yöntemler geliştirmektedir.


Bu yöntemlerden biri de vaktiyle Kadastro Kanunu ve Mera Kanunu ile yasal güvence altına alınan hukuki varlıklar olan meralardır. Kamu orta malı olan ve hayvan otlatmak amacıyla köyde yaşayanlara ayrıcalıklı olmak üzere kadimden beri toplumun tamamının kullanımında bulunan bu meraların satışına ilişkin skandal mahiyetinde durumlar gelişmektedir. Diyarbakır ili Sur ilçesinde, ansızın gece yarıları ihaleye çıkarak kamu orta mallarının satıldığına ilişkin yurttaşlardan sayısız şikâyet alınmıştır.


4342 sayılı Mera Kanunu’nda açıkça ifade edildiği gibi köy ve belediye halkının ortak kullanımında olması gereken “Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz” yine söz konusu Kanun’un 14. maddesi 'Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz.'"


BAKANA ŞU SORULARI SORDU

DEM Parti Vekili Ceylan Akça Cupolo, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya şu soruları sordu:

1. Son 10 yılda Diyarbakır genelinde ve Sur ilçesinde ayrı ayrı olmak üzere; vasfı/tahsis amacı değiştirilen meralarda otlatılan hayvan varlığı ne kadardı?

2. Önce vasfı/tahsisi değiştirilen sonra da satışı yapılarak özel mülkiyet konusu edilen bu meralardan sonra söz konusu il ve ilçenin hayvancılığı nasıl etkilenmiştir?

3. Kimi örneklerde kıtalararası et ithalatı yapmaktansa mevcut hayvancılığın her yönüyle korunup büyütülmesine ilişkin bir politikanız bulunmakta mıdır?"

Muhabir: Zafer Tüzün