Finlandiya, dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu ülkenin öğrencileri, uluslararası PISA testlerinde matematik, fen ve okuma becerileri açısından birçok ülkeyi geride bırakıyor.

Ayrıca, Finlandiya öğrencileri, mutluluk, refah ve yaşam kalitesi gibi kriterlerde de yüksek puanlar alıyor. Peki Finlandiya eğitim sistemi nasıl işliyor? Bu ülke, öğrencilerini hem başarılı hem de mutlu kılmak için neler yapıyor? Bu soruların cevaplarını sizin için araştırdık.

FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulunduran, esnek ve özgürlükçü bir yapıya sahip. Bu sistemde, öğrencilerin öğrenme süreci, merak, işbirliği ve yaratıcılık üzerine kurulu. Finlandiya eğitim sisteminin temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

Okula başlama yaşı 7: Finlandiya’da çocuklar, 7 yaşına kadar anaokuluna gidiyor. Anaokulu, çocukların oyun oynayarak, sanat yaparak ve doğayla iç içe olarak öğrenmelerini sağlıyor. 7 yaşından sonra ise ilkokula başlıyorlar. İlkokul, 6 yıl sürüyor ve zorunlu eğitimin ilk aşamasını oluşturuyor.

Ödev yok, sınav az: Finlandiya eğitim sisteminde, öğrencilere çok az ödev veriliyor. Öğrenciler, okulda öğrendiklerini pekiştirmek için evde kısa ve keyifli etkinlikler yapabiliyorlar. Ayrıca, öğrenciler, okul hayatlarının büyük bir bölümünde sınava tabi tutulmuyorlar. Sadece 9. sınıfta ulusal bir sınava giriyorlar. Bu sınav, öğrencilerin liseye geçişini belirlemiyor. Öğrenciler, istedikleri liseye başvurabiliyorlar.

Öğretmenler seçkin ve saygın: Finlandiya eğitim sisteminde, öğretmenler, çok seçkin ve saygın bir meslek grubu olarak görülüyor. Öğretmen olmak için, en az yüksek lisans derecesi ve pedagojik eğitim almış olmak gerekiyor. Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ders planlarını kendileri hazırlıyorlar. Ayrıca, öğretmenler, mesleki gelişimlerini sürdürmek için sürekli eğitim alıyorlar.

Okullar eşit ve özerk: Finlandiya eğitim sisteminde, okullar arasında kalite farkı yok. Tüm okullar, aynı standartlara ve kaynaklara sahip. Okullar, merkezi bir müfredat yerine, kendi müfredatlarını oluşturabiliyorlar. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler, okulun işleyişi ve gelişimi konusunda ortak kararlar alabiliyorlar.

Öğrenme eğlenceli ve çeşitli: Finlandiya eğitim sisteminde, öğrenciler, sadece akademik dersler değil, sanat, spor, müzik, yabancı dil, el becerileri gibi birçok alanda eğitim alıyorlar. Öğrenciler, derslerde aktif olarak katılıyor, soru soruyor, tartışıyor, araştırıyor ve projeler yapıyorlar. Öğrenciler, ayrıca, okul dışında da birçok sosyal ve kültürel etkinliğe katılabiliyorlar.

FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen bir sistem. Bu sistem, öğrencilere birçok avantaj sağlıyor. İşte Finlandiya eğitim sisteminin avantajları:

Öğrenciler başarılı: Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin temel becerileri kazanmalarını, eleştirel düşünmelerini, problem çözmelerini ve yaratıcı olmalarını sağlıyor. Bu sayede, öğrenciler, uluslararası PISA testlerinde matematik, fen ve okuma becerileri açısından birçok ülkeyi geride bırakıyorlar. Finlandiya, PISA testlerinde sürekli olarak ilk 10’da yer alıyor.

Öğrenciler mutlu: Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin okulu sevmelerini, öğrenmeye ilgi duymalarını ve kendilerine güvenmelerini sağlıyor. Öğrenciler, okulda baskı, stres ve rekabet yerine, işbirliği, destek ve eğlence buluyorlar. Öğrenciler, ayrıca, okul dışında da birçok hobiden, arkadaşlıktan ve aileden keyif alıyorlar. Finlandiya öğrencileri, mutluluk, refah ve yaşam kalitesi gibi kriterlerde de yüksek puanlar alıyorlar.


Öğrenciler eşit: Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin eğitim fırsatlarına eşit şekilde erişmelerini sağlıyor. Öğrenciler, cinsiyet, ırk, din, sosyoekonomik durum, engellilik gibi faktörlerden dolayı ayrımcılığa uğramıyorlar. Öğrenciler, aynı kalitede eğitim alıyorlar. Öğrenciler, ayrıca, özel ihtiyaçlarına göre destekleniyorlar. Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulunduruyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ