Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin (GÜNTİAD) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle başlattığı "Diyarbakır Tekstil Envanteri Saha Çalışması" kapsamında düzenlenen odak grup toplantısına, tekstil sektörü ile ilgili işbirliği içinde olan kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Odak grup toplantısına DTSO’dan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan TAYINLAMAK ve Erdal AVŞAR, Meclis Üyesi Selahattin YILDIRIM, Danışmanı Meryem ÖZDEMİR, SGK İl Müdürü Reşat MERTTİR, Sanayi İl Müdürü Mahmut YALÇINKAYA, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel ÇAPRAS, Diyarbakır OSB Müdürü Sami ERKİZ, Tekstil İhtisas OSB Proje Koordinatörü Önder ATLI, KOSGEB Yöneticisi Derya ALTUNBAĞ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yöneticisi Bedri YAY, İŞKUR Şube Müdürü Cengiz ÇELEBİ, Yenişehir Belediyesi adına Dilek TUNÇ,  GÜNTİAD’tan ise Yönetim Kurulu Başkanı Sezai AYAS, Başkan Vekili Veli İPEK, Genel Sekreteri Taha ÜLGEN, Sayman Mesut SÖKMEN ve Proje Koordinatörü Berra CİZRELİOĞULLARI katıldı.

IMG-20230916-WA0004

TEKSTİL ENVANTERİ PROJESİNİN SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Toplantıda, Temmuz ve Ağustos aylarında 345 firma ile yapılan saha çalışmasının kısmi sonuçları paylaşıldı. Bu firmalarla yapılan nitelikli görüşmelerin yanı sıra 35 firma ile derinlemesine yapılan mülakatların ürünü olarak sektörün genel portresi ortaya kondu. İşletmelerin faaliyet alanları, yatırım ihtiyaçları, istihdam hedefleri, üretim kapasiteleri ve kentte yaşadıkları sorunlar gibi konular masaya yatırıldı.

IMG-20230916-WA0002

Envanter çalışması, beş aşamadan oluşuyor:

1. Mevcut raporların taramasının yapılması ve Diyarbakır kentinde tekstil sektörünün gelişim öyküsünün ele alınması.

2. Diyarbakır'daki kayıtlı ve kayıt dışı üretim sağlayan tekstil firmalarının belirlenmesi. Bu aşamada DTSO, DESOB ve OSB’de kayıtlı firmalar ile çevre taramasıyla elde edilen atölyelerin listelerinin arşivlenmesi

3. Envanter saha çalışmasının başlatılması, belirlenen firmaların ziyaret edilmesi, gözlemler yapılması ve firmalardan bilgi toplanması. 345 firma ile nitelikli görüşmelerin alınması ve bilgi formları aracılığıyla yüzyüze anket uygulanması

4. Yerel işbirliği sağlayabilecek kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla odak grup toplantısının düzenlenmesi. Bu toplantıda sektörün geleceği için yerel dinamiklerin etkisi ve sektörün güçlendirilmesi için yerel ihtiyaçların ele alınması

5. Toplanan tüm verilerin analiz edilerek Diyarbakır'daki tekstil sektörünün geçmişten bugüne gelişim öyküsü ve gelişme potansiyelini aktaracak kapsamlı bir raporunun hazırlanması (Haber Merkezi)