Acıbadem Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Emrah Gergin, beyin tümörünün belirtileri, nedenleri ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Dr. Gergin araştırmaların her 100 bin kişiden 5'inde bir beyin tümörünün geliştiğini ortaya koyduğunun altını çizerek, “Beyin tümörleri yaşam kalitesinin ve süresinin düşmesine neden olabilir, bu nedenle hekim kontrolünde müdahale ve tedavi edilmelidir. Bilim insanları da beyin tümörlerinin tedavisine ve sonrasında yaşam kalitesine odaklanıyor” diye konuştu.

Beyin tümörlerinin, ne kadar hızlı büyüdüklerine ve tedaviden sonra tekrar büyüme ihtimallerine göre derecelendirildiğine dikkat çeken Dr. Gergin, “Kanserli olmayan beyin tümörleri 1 veya 2 gibi düşük derecelidir yani yavaş büyürler ve tedavi oranı yüksektir. Kötü huylu diyebileceğimiz beyin tümörleri ise yüksek derecelidir; bu tümörler ya beyinde oluşur ya da ikincil tümör dediğimiz vücudun başka bir yerinden beyne sıçrar. Bu tümörlerin tedaviden sonra tekrar büyümeleri oranı da yüksektir” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir semptomun bazen olmadığını veya zamanla çok yavaş geliştiğini vurgulayan Dr. Gergin beyin tümörlerinin belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Daha çok gece ortaya çıkan baş ağrıları, mide bulantısı ve kusma, bulanık ya da çift görme, bayılma, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda his kaybı ile güç kaybı, bazı kişilik ve konuşma bozuklukları beyin tümörünün belirtileri arasında kabul edilir. Ancak bu belirtilerin hepsi birden görülmez dolayısıyla bir ya da birden fazla bu belirtiler görülürse, mutlaka bir uzmana gitmekte yarar var.”

“Yaş, radyasyon ve genetik faktörler önemli”

Dr. Gergin, “Yaş, beyin tümörü olma riski yaşla birlikte artar. Bazı beyin tümörü türleri çocuklarda daha yaygın olmasına rağmen, çoğu beyin tümörü 70 ila 89 yaş arasındaki yaşlı erişkinlerde görülür. Radyasyona maruz kalma da bir risk faktörüdür ve az sayıda görülse de radyasyon bazı kişilerde beyin tümörüne yol açar. Ailesel geçiş de bir faktördür. Tuberoskleroz, nörofibromatozis tip 1, nörofibromatozis tip 2 ve Turner sendromu adını verdiğimiz bazı beyin tümörlerinde genetik faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir” diye konuştu.

Dr. Gergin, beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi, ilaç ve radyasyon tedavisi olmak üzere 3 temel tedavi yöntemi olduğunu ifade etti. Tümörlerin genellikle kafatası içinde beyine baskı yapmaları ve kafa içi basıncı artırmalarını engellemek amacıyla ameliyatın ön plana çıktığından bahseden Dr. Gergin, “Ameliyat genellikle beyin tümörlerini çıkarmak için tercih ediliyor, amaç mümkün olduğu kadar güvenli bir şekilde anormal dokuyu çıkarmak. Tedavi sürecinde steroidler, semptomlara yardımcı olacak ilaçlar, ameliyat, radyoterapi ya da kemoterapi tercih edilebilir. Bir beyin tümörü teşhisi konulduktan sonra, tümör çevresindeki şişmeyi azaltmaya yardımcı olmak için steroidler reçete edilebilir. Diğer ilaçlar, nöbetler için epileptik ilaçlar ve baş ağrıları için ağrı kesiciler gibi beyin tümörlerinin diğer semptomlarına yardımcı olmak için kullanılabilir” dedi. (İHA)