Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 4'üncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurulun ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay toplandığı hatırlatıldı. Bugünkü EKK toplantısının ana gündeminin ise finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 4'üncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada: "Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 4'üncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurulun ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay toplandığı hatırlatıldı. Bugünkü EKK toplantısının ana gündeminin ise finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler olduğu belirtildi.

FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Çalışmalarla, fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği ifade edilerek, bu doğrultuda, toplantıda görüşülen konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkanlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir. Finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir."

ATILMASI PLANLANAN ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların görüşüldüğü belirtilirken, "TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz, bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır ifadeleri kullanıldı.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI'NA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Açıklamada, katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmaların görüşülüp, Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıklarının değerlendirildiği vurgulanarak, Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ile önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi'nin, kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edildiği dile getirildi.