Haber- Güneş OCAĞA

Güneydoğu Ekspres- Açıklamayı Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Alican Çetinkaya okudu. “Kamuda Çalışan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları Hakkını İstiyor!” başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, gerek kamu gerekse özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinde emek veren; planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerine ait görev-yetki ve sorumlulukları üstlenen, sayısı 600 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız. Gelişen, gelişmekte olan, ekonomik ve teknolojik anlamda güçlü olan ülkelerde mühendisliğe ve bilime ciddi önem verilmektedir. Mühendislik bilimdir, teknolojidir, gelişimdir, üretimdir kısacası mühendislik kaliteli ve konforlu yaşamdır. Mühendisler önemlidir ve hak ettikleri değer verilmelidir. TÜİK’in açıkladığı tartışmalı olan yoksulluk sınırının oldukça altında kalmıştır. Ayrıca, kamudan emekli meslektaşlarımız geçim sıkıntısı yaşadıklarından birçok sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle denk kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş meslektaşlarımıza da yapılması gerekmektedir.”

Kamu emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının ivedilikle aşılması gerektiğini savunmaktayız” dedi.