Raporda ekonomik sıkıntıların eğitimi doğrudan etkilendiği belirtilerek “Öğrenciler yeterince beslenemiyor” denildi.

Raporu okuyan Eğitim Sen Şubesi Kadın Sekreteri Arzu Koç, yaşanan ekonomik sıkıntının eğitim üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Toplumdaki yoksulluğun eğitim süreçlerine doğrudan yansımasını gözlemleyebiliyoruz. Öğrencilerimiz yeterince beslenemiyor. Bu durum öğrencilerin gelişimini etkilemekle beraber akademik başarılarına da doğrudan etki ediyor. Bu anlamda ‘her çocuğa bir öğün sağlıklı yemek ve su’ talebimizi buradan yineliyoruz.”

Anadilde eğitim şart

Çocukların anadilde eğitim almamasının da çocukları etkilediğini belirten Koç, şöyle konuştu: “Anadilinde eğitim alamamak, bir yandan akademik becerileri ve başarıyı çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun düzeyde yakalamasını güçleştirirken, özellikle ergenlik döneminde sadece dil ve ifade becerilerinde değil, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerinde de olumsuz yansımalar yaratmaktadır. Eğitim bilimi açısından bakılacak olursa bir bireyin anadilini okul yaşamına katmamak, çocukların sağlıklı düşünmesinin ve yetişmesinin okul dışında bırakılması ve okul çağına kadar yaşadıkları, yaptıkları dilsel faaliyetin yok sayılması demektir.”

Kaynak: MA