Güneş OCAĞA - Özel Haber

Kısa adı ICHILD olan dernek, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler kapsamında 13 partinin çocuk seçim beyannamesini inceledi. "Çocuklar, siyasi partiler tarafından çoğunlukla eşit yurttaşlar olarak görülmüyor" diyen ICHILD, siyasi partilere yaptığı çağrıda "Çocuk meclislerinin, çocukların sadece sembolik olarak katıldığı bir yer olmamalı" ifadesini kullandı.

Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD), hazırladığı "2024 Türkiye Yerel Seçimleri Siyasi Parti Beyannameleri'nde Çocukların Temsiliyeti" inceleme raporunu açıkladı.  ICHILD, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Döneminde parlamentoda bulunan ve 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'ne katılacak olan 13 partinin seçim beyannamelerini inceledi.

AK PARTİ'DE İKİ BAŞLIKTA VARLAR

Rapora göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 2024 Yerel Seçimleri Beyannamesi'nde, çocuk kelimesi beyannamesinde başlıklar ve cümleler dahil “56” kez geçiriyor. Çocuklar beyannamede doğrudan bir üst başlık olarak yer almamakla birlikte, "Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik başlığında “Aile, Kadınlarımız ve Çocuklarımız” da alt başlık içerisinde yer alıyor.

CHP DE SINIFTA KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2024 Yerel Seçim Bildirgesi'nde başlıklar ve cümleler dahil, çocuk kelimesi “13” kez geçtiği tespit edildi. Çocuklar bildirgede doğrudan bir başlık olarak yer almadığı ifade edilirken; “Dirençli ve güvenli, Huzurlu ve konforlu, Adil ve yaşanabilir şehirler için Halkçı Belediyecilik” başlığında “Çocuk Merkezli Belediyecilik ” alt başlığı içerisinde yer alıyor.

DEM PARTİ'DE BİR BAŞLIKTA 62 KEZ YER ALIYORLAR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) 2024 Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi’nde başlıklar ve cümleler dahil, çocuk kelimesi “62” kez geçiyor. Çocuklar bildirgede “Her Kent Çocuk Kenti Olsun!” başlığı içerisinde yer alıyor.

HÜDA PAR'DA ÇOCUK

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) 2024 Yerel Seçim Beyannamesi'nde ise başlıklar ve cümleler dahil, çocuk kelimesi “8” kez geçiyor. Ayrıca çocuklar beyannamede herhangi bir başlık içerisinde yer almıyor.

İYİ PARTİ'DE HER HANGİ BİR BAŞLIKTA YER ALMIYORLAR

İYİ Parti 2024 Yerel Seçim Beyannamesi'nde de başlıklar ve cümleler dahil, çocuk kelimesinin “15” kez geçtiği görülüyor. Çocuklar beyannamede herhangi bir başlık içerisinde yer almıyor.

MHP'NİN METNİNE ULAŞILMADI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2024 Yerel Seçim Beyannamesi metnine ulaşmayan ICHILD, incelemeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın 2024 Yerel Seçimleri Seçim Beyannameleri'ne dair yaptığı açıklama üzerinden yaptı. Durmaz'ın yaptığı açıklamada, 3 ana tema ve 9 ilkeden oluşurken, çocuk kelimesi “8” kez kullanılmış. Yapılan açıklamada üzerinde durulan 3 ana başlıkta çocuklar yer almadı, 9 ilke içerisinde ise, “Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk” ilkesinde yer alıyor.

DOĞRUDAN BİR ÜST BAŞLIKTA YER ALMIYORLAR

Türkiye İşçi Partisi'nin Yerel Seçim Bildirgesi'nde başlıklar ve cümleler dahil, çocuk kelimesi “47” kez geçiyor. Çocuklar bildirgede doğrudan bir üst başlık olarak yer almamakla birlikte; “Öncelikli Plan ve Politikalarımız” başlığında “Gençleri Umutlu, Çocukları Mutlu Kentler” alt başlığı ile “Temel Politika Başlıklarımız ve Planlarımız” başlığında “Çocukları Mutlu Kentler Kuracağız” alt başlığında yer alıyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDE BİR BAŞLIKTA GEÇİYOR

Yeniden Refah Partisi 2024 Seçim Beyannamesi'nde başlıklar ve cümleler dahil, çocuk kelimesi “77” kez geçiyor. Çocuklar beyannamede “Geleceğimizin Teminatı Sevgili Çocuklarımız,” başlığında yer almaktadır.

4 PARTİNİN BEYANNAMESİNDE ÇOCUK YOK

DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Emek Partisi'nin 2024 Yılı Yerel Seçim Beyannameleri'ne ulaşılmazken, Demokratik Sol Parti'sinin ise bildirgesinde “çocuk” kelimesi hiç geçmiyor.

"ÇOCUKLAR EŞİT YURTAŞ OLARAK GÖRÜLMÜYOR"

Partilerin çocuk beyannamelerini sonuçlarını paylaşan ICHILD, şu değerlendirmeyi yaptı:  "Bu çalışma bize gösteriyor ki; Çocuklar, siyasi partiler tarafından çoğunlukla eşit yurttaşlar olarak görülmüyorlar. Çocuklar daha çok gelecekle ve kendi ailelerinin bir uzantısı olması yönünde ele alınmışlar. Çocuklar için özel bir strateji benimseyen siyasi parti sayısı oldukça az. Genel olarak ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ kadın, aile ve toplum başlıklarında ele alınıyor. Bu algı ve yaklaşım, siyasi partilerin çocuklarla ve çocuklukla nasıl iletişim kurduğunu besleyen oldukça önemli bir göstergedir. Çocuklar ailelerinin uzantıları ve/veya geçim kaynakları olarak görülmek yerine, bir toplumsal özne olarak görüldüklerinde, çocukların hem kendilerini gerçekleştirme hem de haklarını en iyi şekilde kullanabilme potansiyelleri de gelişecektir.

"ÇOCUKLAR HİÇBİR ŞEY BİLMEYEN BİREYLER DEĞİLDİR"

Çocuklar; korunmasız, aciz, yardıma muhtaç, hiçbir şey bilmeyen, doğruyu - yanlışı ayırt edemeyen bireyler değillerdir. Çocukların gelişen kapasiteleri göz önünde bulundurularak, çocuğun gelişim sürecine doğru orantıda, yetişkinlerin çocukları desteklemesi elbette gerekir. Ancak bu kısımda altını çizmemiz gereken en önemli kavram ‘çocuğun gelişen kapasitesi’ ifadesidir. Çocukluk, yasal olarak 0 - 18 yaş aralığını temsil etmektedir. 3 yaşındaki bir çocuklukla 17 yaşındaki bir çocuğun ihtiyaçları, beklentileri ve destek talebi aynı olmayacağı için, çocuklara özgü politikaları tasarlarken ‘gelişen kapasite’ de göz önünde bulundurulmalıdır.”

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Tüm siyasi partilere ortak çağrıda bulunan ICHILD, "Çocuk Meclisleri, Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı açısından oldukça güçlü bir mekanizmadır. Ancak Çocuk Meclisleri, çocukların sadece sembolik katılımlarının olduğu bir yer değil, meclislerin oluşturulma aşamasından izleme ve raporlama süreçlerine kadar çocuklarla birlikte çalışılması ve karar alınması gereken bir süreçtir. Çocukların anlamlı katılımlarını sağlamak; çocukları dinlemekle, bilgilendirmekle, çocuklarla eşitler ilişkisi kurabilmekle ve her şeyden önce çocukların birer hak öznesi olduklarını, yaşadıkları şehirde eşit söz hakkına sahip olduklarını hatırlamakla mümkün" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Güneş OCAĞA