S.S. SİLVAN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİNDEN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

S.S. Silvan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizin 2023 yılı genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10.08.2024 tarihinde saat 10:00'da idare binasında yapılmasına, ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantının aynı yer ve saatte 17.08.2024 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1- ) Açılış ve yoklama
2- ) Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- ) Faaliyet ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve kabulü
4- ) Bütçe ve bilançonun okunması ve kabulü
5- ) Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası
6- ) Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi ve süresi
7- ) Dış Denetçinin seçilmesi ve ücretin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
8- ) Kooperatifin Tamamlanan İntibak Ana sözleşmesinin görüşülmesi
9- ) Kooperatif Etrafı açık olup, istinat duvarının yapılması için görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
10- ) Dilek ve Temenniler
11- ) Kapanış

#ilangovtr Basın No ILN02057668