Güneydoğu Ekspres- Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Engin Yeşil ile İcra Kurulu Üyeleri’nin tam katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Konseyin çalışma programı oluşturularak, bölgede tarımının geliştirilmesine yönelik karar aldı.

Yapılan icra kurulu toplantısında, Konsey organlarını seçerek, çalışma alanlarını belirlendi. Konseyin ayda bir toplanmasına, gündemindeki konuları değerlendirerek ilgili kamu kurumlarının çalışmalara katılımları için çalışmalar yürüteceği kararlaştırıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası ve aynı zamanda Diyarbakır Tarım Konseyi  Başkanı Engin Yeşil, Konseyin Bölgede  tarım sektörünü büyütmek sürdürülebilirliğini artırmak ve sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek amacıyla tüm ilgili kurumlar ile birlikte çalışmalar yürüteceklerini  belirterek, “Tarım tüm ülkeler için Savunma sanayisi kadar gerekli ve vaz geçilmez bir sektördür. Bu nedenle ilimizde tarım sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı ve geniş kapsamlı çalışmalar planlanması sağlayacağız. Konseyimiz, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu durumu tespit etmek ve gelişimine katkı sunacak ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üreticilerimiz, Akademisyenlerimizin de görüş ve önerilerini alarak yol haritasını ortaya koyacaktır” dedi.

(HABER MERKEZİ)