ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen ticari amaçlı olarak kullanılacak taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhaleye ilişkin Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız;