Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyonu Kurulu (İKK), Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü dolayısıyla Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı’nda açıklama yaptı.  

“Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına özlük haklarımızın yok edilmesine dur de” pankartının açıldığı açıklamada, “6 bin 400 ek gösterge verilsin”, “Güvenceli iş güvenceli ücret istiyoruz”, “Kazanılan haklarımız emekliliğe yansıtılsın” yazılı lolipoplar taşındı. Açıklamaya çok sayıda TMMOB üyesi katıldı. Açıklama metnini Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Amed Şube Eşbaşkanı Alican Çetinkaya okudu. 

‘MESLEK ONURUMUZU AYAKLAR ALTINA ALINIYOR’

“Ekonomik krizin sebebi halkmış gibi, krizin faturası da halka çıkarılmak istemektedirler” diyen Çetinkaya, “Hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hala en öncelikli sorunları olmaya devam ediyor. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor. Bir dönemin en gözdesi olarak görülen mesleklerimiz, bugün diplomalı işsizliğin, güvencesiz bir geleceğin, açlık ve yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmanın sembolü haline getiriliyor. Bu şartlarda yaşamak hem insanlık hem meslek onurumuzu ayaklar altına alıyor” diye konuştu.

‘BİRÇOK SORUN İLE YÜZ YÜZE KALIYORUZ’

Ülkede mesleğini yapamayıp yurtdışına gitmek zorunda kalan gençlerin durumuna dikkati çeken Çetinkaya, “Gençlerimiz göç ettikçe, ülkemizin geleceğine dair umutlar da tek tek sönüyor. Meslek itibarımız yerle bir edilirken, özlük haklarımız da giderek budanıyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımızın çalışma koşulları daha da zorlaşıyor. Tek adamın himayesine girmiş bir düzende, kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüze kalıyor. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyüyor” ifadelerini kullandı. 

TALEPLERİNİ SIRALADI

Bütün meslektaşlarına seslenen Çetinkaya, “Gelin, haklarımız ve geleceğimiz için mücadelemizi büyütelim. Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak meslek itibarımızın yok edilmesine müsaade etmeyelim” çağrıda bulundu. 

Çetinkaya, “Arık sesimiz duyulsun” diyerek taleplerini şöyle sıraladı: “Bilime, tekniğe ve ihtiyaca göre bölümler açılmalı. Üniversitedeki eğitim ve öğretimin kalitesi artırılmalı. Emeğimizin ve mesleğimizin karşılığı olan ücret ödenmeli. İşsiz meslektaşlarımıza ivedi iş alanları oluşturulmalı. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın; taban aylığı, ek göstergeleri, ek ödemeleri artırılmalı, özlük hakları iyileştirilmeli. Kazandığımız haklar emekliliğe yansıtılmalı, geçim sıkıntısı yaşayan emekli meslektaşlarımızın sorunları çözülmeli. TMMOB’a; mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücret belirleme yetkisi verilmeli ve tüm alanlarda uygulaması sağlanmalı diyoruz.”