Zafer Tüzün / Özel Haber

Yoksulluğun bir insan hakları sorunu olduğunu ifade eden Yüksel Genç, kötü yönetilen bir ülkedeki yoksullaşma katsayısının savaşan bir ülke kadar hızlı arttığına dikkat çekerek, “Yoksa yoksullukla mücadele adına tekil olarak bireylere, ailelere maddi yardımlar, ya da iş bulma çabaları yoksulluk gibi toplumsal bir olgunun ortadan kalkmasına yol açmaz. Yol açmadığı gibi iyi niyetli de olsa bu tür davranışlar yoksulluğun sürdürülebilir olmasına katkıda bulunabilir” dedi.

İNSANLAR GİDEREK YOKSULLAŞIYOR

Her gün daha da derinleşen yoksulluğun, artan işsizliğin, en çok kadın ve çocukları derinden etkilediğini belirten Genç, şunları söyledi:

“Maddi kaynaklara erişim olanağının en fazla erkek de olması, kadının maddi yekün getiren istihdam alanlarında sınırlı varlığı, miras dahil ailenin ortak maddi kaynağından faydalanma biçimindeki sınırlılık yoksul kılıyor. Çocukların durumu ise çok daha güç, kadın temel ihtiyaçlarına erişimde bağımlı, çocuk ise daha çok bağımlı. Çocuk temel ihtiyaçları için ebeveynin maddi kaynağını gözetmek zorunda. Yaptığımız ankette, son bir yıl içinde en fazla kredi çekenler kadınlar, en fazla borçlananlar erkekler. Yani aslında yasal yükümlülük doğuran borçlanma biçimleri kadın üzerinden, geleneksel borçlanmalar erkek üzerinden gerçekleşiyor. Kentlerde karnını doyurma karşılığında her türlü güvencesiz işe koşan milyonlar var. Bunlar yeni yoksullaşma halinin görünümlerinden biri. Aynı zamanda etnik, dinsel, sınıfsal, kültürel, bölgesel farklardan kaynaklı ortaya çıkmış yoksullaştırılma uygulamaları da yeni yoksulluk biçiminin yansımalarıdır.  Türkiye’de TÜİK yoksulluk endekslerini açıklarken genellikle en yoksul kentlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinden olması dikkatinizi çekmiştir. Aynı zamanda en mutsuz kentler sıralamasında da bölge kentleri ilk sırayı alır. İşte bu yeni yoksulluk biçiminin yansımasıdır. En çok işsizlik buralardadır. Gayri safi hasıladan en az faydalananlar buradadır. Yine uzman doktorların ve konforlu hastanelerin, eczanelerin sayısının en az olduğu kentlerde buralardadır."

Editör: Fuat BULUT