Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, iki gazetenin isim değişikliği talebi, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim Kurulu toplantısında Aydın’ın Çine ve Kuşadası ilçelerinde yayımlanan 2 gazetenin isim değişikliği talepleri de onaylandı.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapılma devam edildiği açıklandı.

Editör: Ali Çekdar KORKMA