Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre söz konusu yönetmeliğin 6. ve 10. maddelerinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirildi. Bu, artık 7 yıl yerine kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI havuzundan çıkarılarak kullanıma kapatılacağı anlamına geliyor. Yönetmelik 1 Ocak 2024'te devreye alınacak.

Editör: Beritan KAYA