Cupolo, Aile ve Sosyal Hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlarda tam zamanlı görev yapan sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire vb. unvanlardaki meslek elemanlarının, hak kayıplarının önlenmesi ve iş barışlarını sağlamak için özlük haklarında yapılması gereken düzenlemeleri belirlemek için Meclis’e araştırma önergesi sundu.


Cupolo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında, personel yetersizliği nedeniyle asıl işleri yapmak üzere personel ihtiyacını karşılanması Bakanlık Makamı oluru ile meslek elemanı görevlendirilmesi yapılması gerektiğini söyledi.


Cupolo, araştırma önergesinin gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“İstihdam edilen Sosyolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, büro memuru vb. meslek gruplarından 3000 personel Bakanlığın taşradaki; Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde, Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerini Değerlendirme Heyetinde, Kadın Hizmetleri Biriminde, Koruyucu Aile Biriminde, Korunmaya ihtiyacı Olan Çocuk Biriminde, Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde, Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Birimlerinde, İl Müdürlüklerinde idari ve mali hizmetler biriminde, Kalite Yönetim Sistemi Biriminde, Araştırma Geliştirme (ARGE) Biriminde, Halkla İlişkiler Biriminde, Şönim, kadın konukevlerinde, sevgi evlerinde, Sosyal Hizmet Merkezlerinde, Personel İşleri Birimlerinde çalışmaktadırlar.

Bakanlık Makamı oluru ile görevlendirilen meslek elemanlarının bu olurları her yıl yenilenmekte ve bu şartlarda ek ders karşılığı çalıştırılan meslek elemanları kadrolu meslek elemanları gibi yılın 12 ayı tam zamanlı (08:00-17:00) olarak çalışmaktadır.Kadrolu meslek elemanları gibi çalışan bu ek dersli meslek elemanları, çift taraflı sözleşme akdinin olmaması ve çalışma statüsünün belirsizliği nedeniyle yasal temel haklarından; Yıllık izin, Analık/babalık izni, Evlilik izni, Süt izni, Askerlik izni, İş güvencesi, Tazminat hakkı, SGK pirimi, yolluk hakkı, Kurumsal kimlik gibi hakların hiçbirinden faydalanamamaktadır.


4B, 4D vb. alım ile çalışanların özlük hakları ve emeklerine karşılık aldıkları ücretlerinin ek dersli meslek elemanlarının maaşlarından daha fazla olması iş ve meslek onurunu zedelemekle birlikte eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. 2023 yılında 500 bin kamu çalışanı kadroya alınırken ek ders karşılığı görev yapanlar bu haktan yoksun bırakılmışlardır. 


Söz konusu Sosyolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire vb. unvanlardaki meslek elemanlarının, hak kayıplarının önlenmesi ve iş barışlarını sağlamak için özlük haklarında yapılması gereken düzenlemeleri belirlemek amacıyla bir meclis araştırması açılması gerekmektedir."

Editör: Ali Çekdar KORKMA