Mehmet Mucahit CEYLAN – ÖZEL HABER

1889 yılına ait fotoğrafta Diyarbakır’ın Suriçi bölgesinde yıktırılan Dağkapı’nın üzerinde kemerler görünüyor. Fotoğrafta görünen insanların Osmanlı dönemine ait giyim kuşamları dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ TARİHTE DİYARBAKIR VALİSİ KİMDİ?

Dağkapı’ya ait bu fotoğraf 1889 yılında çekilmiş. Ancak hangi aya ait olduğu tam olarak bilinmiyor. 1889 yılında Diyarbakır Valisi değişmişti.

Diyarbakır’da Çekilen Bu Fotoğrafın Yeri Ve Tarihi Şaşırttı 2

Giritli Sırrı Paşa, Nisan 1888 ile Mart 1889 tarihlerinde, Hasan Refik Paşa ise Mart 1889 ile Temmuz 1891 tarihleri arasında Diyarbakır Valisi olarak görev yaptı.

DİYARBAKIR DAHA ÖNCE SEFEVİ HANEDANINA BAĞLIYDI

Akkoyunlu Türk imparatorluğu'nun başkenti Diyarbakır'a Safevi Hanedanı egemendi. 1514’te halk ayaklanarak Osmanlı Devleti'ne bağlanmak istedi. Bunun üzerine Karahan'ın ordusu bir yıl kadar Diyarbakır’ı kuşattı. Kuşatmada Diyarbakır halkı Karahan'ın ordusuna karşı savaştı. 

1515 TARİHİNDE DİYÂR-I BEKR EYALETİ KURULDU

Bıyıklı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Diyarbakır'a gelerek kuşatmayı kaldırdı. Kuşatmadan sonra Karahan'ın ordusu Mardin'e çekildi. 10 Eylül 1515 tarihinde Osmanlı Devleti ordusu Diyarbakır'a girdi ve 4 Kasım 1515 tarihinde Diyâr-ı Bekr Eyaleti kuruldu. Eyaletin ilk beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa oldu.

BEDİRHAN BEY İSYANINDAN SONRA VİLAYET OLDU

1847 yılında Diyâr-ı Bekr eyaletinde Bedirhan Bey isyanı çıktı. Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi 'nin kabul edilmesinin ardından 1867 yılında Diyâr-ı Bekr Eyaleti kaldırılarak yerine Diyâr-ı Bekr Vilayeti kuruldu.

Muhabir: Mehmet Mücahit CEYLAN