DTSO tarafından yürütülen, GÜNTİAD’ın da proje ortağı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve Sabancı Vakfı tarafından “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen “NEET Kadınların İşgücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi genç kadınların işgücü piyasasına katılımını destekleyerek toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Diyarbakır’da Genç Kadınların Istihdamı Için Işbirliği3


Bu kapsamda eğitim alan ve projeyi başarıyla tamamlayan genç kadınlara istihdam kapılarını açan DİPER PERDE, projenin somut sonuçlarını topluma sunan firmalardan biri omayı başardı.

Diyarbakır’da Genç Kadınların Istihdamı Için Işbirliği2


DİPER firması, projenin hedeflerine uygun olarak, mezun olan iki genç kadını bünyesinde istihdam ederek, kadın işgücünün piyasada daha görünür hale gelmesine önayak oluyor. Bu girişim, hem genç kadınların mesleki becerilerini pekiştirmelerine olanak tanırken hem de onlara sürdürülebilir bir gelir ve kariyer yolu sunuyor.

Editör: Ali Çekdar KORKMA