HABER/Güneş OCAĞA-Veli BALTACI

Her yıl dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan boğmaca vakalarının son aylarda Diyarbakır’da ve bölgede artması üzerine Amed Sağlık Platformu, Diyarbakır Tabip Odası'nda basın açıklaması yaptı.

BULAŞILCILIK VE ÖLÜMLERDE ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

Platform adına açıklama metnini okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, "İlimiz Diyarbakır’da ve bölgemizde; gerek Diyarbakır Tabip Odamıza gelen bilgiler ve gerekse sağlık çalışanlarınca Sağlık Emekçileri Sendikası'na ulaşan, sahada yapılan klinik gözlem ve araştırmalarımız çerçevesinde; son aylarda özellikle çocuklarda görülen boğmaca vakalarında artışların olduğu ve buna bağlı ölümlerin görüldüğü tespit edilmiştir. Konu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derneği yetkililerinin de bilgisi dâhilinde olup Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile de paylaşılmıştır" dedi.

 EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Hastalığın en çok çocukları etkilediğine dikkat çeken Ülgen, şunları söyledi: "Bilindiği üzere boğmaca, her yaşta görülebilen bir hastalık olmakla beraber en çok çocukluk çağı hastalığı olup özellikle bir yaş altı bebekleri etkileyen ve ölümcül sonuçlar doğuran bir solunum yolu enfeksiyonudur. Oldukça bulaşıcı bir hastalık olup bulaşma yolu damlacık enfeksiyonu ile olmaktadır. Hastalık, haftalarca süren öksürük krizleri ile seyreder. Ciddi vakalarda öksürük uzun süre devam edebilmekte ve kişi haftalarca bulaştırıcı olabilmektedir. Hastalığın kuluçka dönemi 7 ila 10 gündür."

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtilerine dair de bilgiler veren Ülgen şöyle konuştu: "Hastalığın ilk dönem belirtileri; burun akıntısı, nezle, hapşırık gözlerde yaşarma, halsizlik, hafif ateş gibi üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileri olan bulgulardır. Sonraki dönemde ise, hastada öksürük krizleri başlar. Zaten hastalığın en tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Öksürük nöbetleri altı ila sekiz hafta kadar uzun bir süre devam edebilir. Daha sonraki iyileşme döneminde ise, öksürük krizlerinin şiddetinin ve sıklığının azalarak kaybolduğu görülür.

"KORUNMANIN YEGÂNE YOLU AŞIDIR"

Boğmaca vakalarından korunmanın yegâne yolunun aşı olduğuna vurgu yapan Ülgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Koruyuculuğu yüksek olan Boğmaca aşısı, karma aşı şeklinde, bebek ve çocuklarda 2,4,6 ve 18. aylarda uygulanmaktadır.  Ancak, yeni doğan bebeklerin aşılanıncaya kadar anneden geçen antikorla korundukları bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, toplumsal bağışıklamanın sağlanması için gebelik döneminde ve yetişkinlerde Tetanoz- Difteri- Boğmaca ( TdaB) aşılarının uygulanması mutlaka gerekmektedir.

Bizler; ‘Amed Sağlık Platformu’ olarak; TdaB Aşı temini ile bu aşının gebelerde rutin aşı programına alınmasını sağlamak ve bu yolla Boğmaca hastalığı sebebiyle bebek ölümlerinin önüne geçmek amacı ile Sağlık Bakanlığını bu konuda önlem almaya çağırıyoruz.

Özellikle Covid-19 Pandemi sürecinde başlayan resmi kurumlara olan güven kaybının, aşıya olan güvensizliğin, aşı karşıtlığının etkili olduğunu düşünmekteyiz. Örneğin yalnızca Mayıs ayında Amed’de 680 doz aşı reddi olduğu saptanmıştır. Bu güvensizlik duygusunun yerine güvenin toplumsal bazda yeniden tesisinin, sağlık alanında toplumsal iyilik hali için bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda Tabip Odaları, Sağlık Meslek- Emek Örgütleri Sivil toplum örgütleri ile birlikte bir çalışmanın gerekliliği geçmiş deneyimlerimizden açıkça ortadadır.”

HALK SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI YAPILSIN

Ülgen son olarak, "Amed Sağlık Platformu olarak toplum sağlığını önceleyen, şeffaf ve sahada ortaklaşarak halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesinin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz" diye belirtti.

Muhabir: Güneş Ocağa & Veli BALTACI