Sur Belediyesince imar planında konut alanı olarak yer alan 10 bin 458 metrekare büyüklüğündeki arsa 61 milyon 390 bin muhammen bedelle 7 Şubat 2024 günü ihaleyle satışa sunulacak.

Söz konusu arsanın satışına ilişkin askıya çıkan ilanda şu bilgiler yer alıyor:

''Mülkiyeti Sur Belediyesi adına kayıtlı bulun Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Yukarıkılıçtaşı Mahallesi 7002 Ada 15 parsel nolu taşınmazın satışı, Sur Belediyesi Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesinin hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif usulü ile Sur Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişiler muhammen bedelin altında teklif vermeyeceklerdir. Muhammen bedelin altında teklif veren iştirakçilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. Muhammen bedel üzerinden yüzde 3 oranında geçici teminat alınır. Söz konusu taşınmazın imar durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanmış olup, Emsal: 0.50 , TAKS:0.30 ve Yençok: 9.50 metre olarak belirlenmiştir.-''

Kaynak: (HABER MERKEZİ)