Aşiretler, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da oldukça yaygındır. Bu yazımızda, Diyarbakır’da yaşayan çeşitli aşiretlerin isimlerini ve bu aşiretlerin kültürel önemini inceleyeceğiz.

 Diyarbakır’da yaşayan bu aşiretler, bölgenin sosyal ve kültürel dokusunu oluşturan önemli unsurlardan biridir.

Diyarbakır’da Yaşayan Aşiretler Hangileridir4


DİYARBAKIR AŞİRETLERİ VE İSİMLERİ

-Badikan

-Karahan

-Merdan

-Metinan

-Karaman

-Beritan

-Çukan

-Zirki

-Mala Haciya

-Şahinan

-Haman

-Hevedan – Hevedi

Diyarbakır’da Yaşayan Aşiretler Hangileridir3

-Baravi

-Terkan

-Kaw

-Mehelli

-Nasıran-lı

-Çaruma

-İzol

-Uno

-Xiyan

-Sefa

-Bekiran

-Milli aşiretinin Gavesti ve Gamiri kolları

-Heseni

-Keldızke

-Hancuk

-Dodıkan

-Eldina

-Kalaiba

-Haman

-Karacadağ

-Hasenan

-Reşo

-Heyderan

-Şexmiran

-Sipki

-Manki

-Başımi

-Botyan

 -Cemaldin

-Redki

-Salıkan

-Etmanki

-Şawerdiyan

-Taws

Kaynak: BİZDE KALMASIN