Vergi affı kapsamında vergi mükelleflerinin matrah artırımında bulunduğunu, İnceleme ve denetim sürecinden belli şartlar dahilinde muaf olduklarını belirten Şiyar Bozhan, “Kamuoyunda tekrar matrah artımı spekülatif tartışmaları var. Biz mali müşavirler bu af ve matrah artırımı şeklinde yapılan düzenlemeleri sağlıklı görmüyoruz.

Düzenli ve disiplinli vergi mükellefleri dezavantajlı duruma düşmektedir. Zamanında düzenli mükellefiyet görevlerini yerine getirenler hayal kırıklığına düşüyor. Kayıt sistemi anlamını yitiriyor.  Mali müşavirler mükelleflerine karşı zorda kalıyor.


Diğer taraftan Her bir mükellef nasıl olsa yeniden yapılandırma çıkacak beklentisiyle görev ve sorumluluğunu yerine getirmekten imtina etmeye başlıyor. Bu konular Demokratik ve hukuk devletlerinde yazboz tahtası değildir’’ dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ