ÖZEL HABER - Hülya ASLAN
Diyarbakır’ın dünya mirasına aday olan doğa harikası Godernê Taş Köprüsü, 18. ve 19. yüzyılda inşa edilmiştir. 2. Abdülhamit döneminde yapılan köprü, adını Taşköprü köyünden almıştır. Köyün kuzeybatısında yer alan köprü özel biçimli taşlardan yapılmış olup mimarisi ile Batman’daki Malabadi Köprüsü’ne benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Diyarbakır’ın Saklı Cenneti Geliyê Godernê3

KÜP MEZARLAR VADİSİ

Köprünün üzerinde yer aldığı vadinin orijinal ismi “Geliyê Godernê”dir. Zamanla halk arasında da şimdiki ismiyle söylenir olmuş. Anlamına baktığımızda ise Geli-Vadi, Gor-mezar, Den: Küp anlamına gelmektedir. “Küp Mezarlar Vadisi” anlamındadır.

Diyarbakır’ın Saklı Cenneti Geliyê Godernê2

SARIM ÇAYI ÜZERİNDE

Kulp ilçesine 30 km uzaklıkta olan Taşköprü (Godernê) köyü, Sarım Çayı üzerindedir. Sarım Çayı boyunca yüksekliği 200 metreyi bulan bir boğaz bulunmaktadır. Su kaynaklarının yarattığı şelaler, tarihi mağaralar, kiliseler ve kaya mezarları vardır.

Diyarbakır’ın Saklı Cenneti Geliyê Godernê4

Aynı zamanda vadide dünya mirası sayılabilecek kadar zengin bir ekosistem, kültürel yapı ve tarihsel bir geçmiş yer almaktadır. Bununla birlikte Godernê Vadisi, biyolojik çeşitlilik ve endemik bitki türleriyle nesli tükenmek üzere olan birçok canlı türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Diyarbakır’ın Saklı Cenneti Geliyê Godernê1

MERVANİ İZLERİ

Vadiye bakan; Havika, Kanika ve vadinin devamında olan Kele bölgesinde ise, kaya ve anıt mezarlar yer almaktadır. Farklı zamanlarda hüküm sürmüş Mervani hükümdarlığı zamanından kalma kale ve saray kalıntıları da vadiyle birlikte sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Editör: Hülya ASLAN