ÖZEL HABER - Fuat Bulut 
Hani’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Koki Çayı üzerine kurulu Koki Köprüsü’nün herhangi bir yapım kitabesi bulunmuyor. Yapım tekniği ve malzemesi göz önüne alındığında Artuklu dönemi eseri olarak kabul edilen köprü, Kuzey-Güney doğrultuda yer alan iki ana kaya kütlesi üzerine oturmakta. Tek gözlü, sivri kemerli bir plana sahip olan Koki Köprüsü, düzgün ve moloz sarı kalker taşı ile inşa edilmiştir.

Diyarbakır’ın Tarihsiz Köprüsü2

Editör: Fuat BULUT