Haber- Faruk Balıkçı

Güneydoğu Ekspres- HEDEP Ağrı Milletvekili Nejla Demir, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplandırılması amacıyla soru önergesi verdi. Demir, “Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Patnos ve Malazgirt, şeker pancarı üretimindeki önemli merkezler olmaya devam etmektedir. Ancak, bu iki ilçede üretilen şeker pancarı mahsulleri, üreticilerin yaşadığı sorunlar sebebiyle tarlada beklemekte ve işlenmemektedir. Patnos ve Malazgirt bölgelerinin şeker pancarı üreticileri, ürünlerini teslim etmek üzere Ağrı Şeker Fabrikası’na yönlendirdiklerinde, uzun süreli sıra beklemek zorunda kaldıklarını, yoğun yağışlar sebebiyle hasadın yapılamadığını ve bu durumun her yıl tekrar ettiğini belirtmektedirler. Çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri şeker pancarını Ağrı Şeker Fabrikası’na teslim etme konusunda zorluk yaşamakta, ürünleri günlerce kamyonlarda bekletilmek ve kapasite yetersizliği sebebiyle ürünlerini zamanında teslim edememektedirler” dedi.

Bu durumun devam etmesi halinde, ürünlerin tarlada kalma riski bulunduğunu ifade eden Demir, “Çiftçilerin mağduriyetinin telafi edilemeyecek düzeyde olacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Ağrı ve Malazgirt şeker pancarı üreticilerinin mahsullerini ivedilikle teslim almak üzere önlemler alması, çiftçilerin sorunlarını çözmek adına girişimlerde bulunması beklenmektedir” diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI’YA SORULAR

Demir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması amacıyla verdiği soru önergesinde şunları sordu:

-2023-2024 şeker pancarı alım kampanyası sürecinde Patnos ve Malazgirt bölgelerindeki üreticilerin yaşadığı sorunları Bakanlık olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Ağrı Şeker Fabrikası’na şeker pancarı teslimatında yaşanan uzun süre sıra bekleme sorunuyla ilgili çiftçilere yönelik alınan önlemler nelerdir?

-Yoğun yağışlar sebebiyle hasadın yapılamaması ve ürünlerin günlerce bekletilmesi gibi sorunların çözümüne yönelik Bakanlık olarak alınan tedbirler hakkında bilgi verebilir misiniz?

-Şeker pancarı üreticilerinin ürünlerini zamanında teslim edememe sorununu çözmek adına Bakanlık olarak hayata geçirilecek projeler nelerdir?