Beyannameyi, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları birlikte açıkladı. Tutkluluğu devam eden DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Gültan Kışanak’ın fotoğrafı, protokoldeki boş bir sandalyeye konuldu. 
İŞTE SEÇİM BEYANNAMEDEKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
* Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ve diğer evrensel hukuk anlaşmalarına konulan çekincelerin kaldırılmasını savunur ve bunun için mücadele eder.
* Yerel ekonominin örgütlendirilmesi için çalışmalar yürütür.
* Belediyeciliği cinsiyetçi ve hiyerarşik yaklaşımlardan kurtarmayı önceler.
* Gençliği, kentlerin temel katılımcı dinamiği ve öznesi olarak kabul eder
* Sosyal yaşam içerisinde engellilere, yaşlılara, çocuklara ve dezavantajlı duruma getirilen gruplara öncelik verir.
* Halkların kendi kültürlerini özgürce yaşamasını temel önceliklerinden biri olarak görür.
* Çok dilli belediyeciliği savunur.
* İşçi ve emekçilerin tüm iktisadi, sosyal, siyasal haklarını savunur ve taahhüt eder.
* Tüm inançların özgürce yaşamasını, gelişmesini, örgütlenmesini ve inanç merkezlerini kurmasını savunur ve buna destek olur.
* Tüm yurttaşların kent hakkını,
* Yerel yönetimlerde kadınların eşit katılımını sağlamayı, kadın kentleri yaratmayı,
* Her yurttaşın barınma hakkını savunur, doğayla uyumlu, depreme ve afetlere dirençli konut inşa etmenin yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri olduğunu,
* Öğrencilere ve dezavantajlı duruma getirilen gruplara parasız, diğer yurttaşlara ise ucuz toplu ulaşım imkanları sağlamayı,
* Üniversite öğrencileri için parasız ve nitelikli yurtlarda barınma olanaklarının yaratılmasını,
* Belediye meclisleri ve il genel meclislerinin politika üreten, denetim görevi yapan ve halkın eğilimleri ile taleplerini yansıtan bir kurum olarak görev yapmasını,
* Çocuklar için anadilinde eğitim veren kreşler açmayı,
* Farklı halkların ve inançların yerel yönetimlerde temsil edilmesini ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını savunuyoruz.
* 'Kent Estetiği Kurulları' oluşturacağız.
* Kır-kent dengesini kuracağız. Tarım alanlarının imara açılmasına izin vermeyeceğiz.
* Depreme dayanıklı, sağlıklı ve ekonomik konut projelerini hayata geçireceğiz.
* Tüm belediyelerimizde afet öncesi, afet anı ve sonrasında ortaya çıkacak sorunların çözümü için Afet Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri kuracağız.
* Afetlerin etkisini en aza indirmek için belediye bünyesinde yapılacak stratejik plan doğrultusunda Afet Bütçeleri oluşturacağız.
* Dere yatağı, fay hattı, bataklık gibi zemin açısından risk oluşturacak alanlarda yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.
* Risk taşıyan yerleşim yerlerinde, halkın da onayıyla ‘Yerinde Sağlıklı, Güvenli Yapı Projeleri’ni hayata geçireceğiz.
* Sosyal konut projeleri ile herkesin ev sahibi olması için çalışacağız.
* Konut edinme maliyetlerini düşürerek toplumun tüm kesimlerinin sağlam, sağlıklı, güvenli konut sahibi olmasını kolaylaştıracak, kadınlara öncelik vereceğiz.
* Kentlerde hafif raylı sistemi yaygınlaştırarak hem trafik sorunlarını hafifleteceğiz hem de toplu taşıma ağını geliştireceğiz.
* Orman, mera, yayla ve kışlakları imara koşulsuz kapatacağız.
* Kent parklarını, koruları ve bostanları koruyacağız.
* Kentlerde motorlu araç trafiğine kapalı Ekolojik Bölgeler oluşturacağız.
* Yanan ve tahrip edilen orman alanlarını yapılaşmaya açmayacağız.
* İtfaiyeler bünyesinde acil müdahale birimleri, kırsalda ise içinde gerekli malzeme ve ekipmanların olduğu 'Orman Evleri'ni kuracağız.
* Kuraklık Haritaları çıkaracağız.
* Hayvanları ölüme terk eden barınakları, hayvanat bahçelerini, yunus parklarını, deney laboratuvarlarını ve hayvan üretimi ve satışı yapan konut ve işyerlerini kapatacağız.

Kaynak: HABER MERKEZİ