DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, Kürtçe diline dönük yasakçı uygulamaları Meclis gündemine taşıtı. Varli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması üzere verdiği önergede, "Öğretmen ataması yapılmayacaksa açılan bölümlerle ve sınıflarla Milli Eğitim Bakanlığı neyi hedeflemektedir?" dedi.


Türkiye'de Kürt diline karşı tekçi politikaların eğitimde de devam ettiğini belirten Varli, "Kürtçe, ülkede en çok konuşulan ikinci dil olmasına rağmen kamusal alanda kullanımına izin verilmemekte, mahkemelerde ve cezaevlerinde tercüman bulundurulmamaktadır. Ayrıca TBMM’de vekillerin mikrofonu kapatılmakta ve Mecliste Kürtçe konuşulan her kelime ‘X’ dil olarak tutanaklara geçmektedir.

Kürdoloji bölümünden her yıl yüzlerce öğretmen mezun olurken atamaları yapılmamakta ve yeterli kadro açılmamaktadır. Türkiye’de, Eylül 2012’de seçmeli ders olarak okullarda görülen Kürtçe derslerinin öğretmen atamaları her yıl artması gerekirken azalmaktadır. Açıklanan 2024 yılı 20 bin öğretmen atamasında Kürt dili için toplamda 10 kontenjan ayrılmıştır.Oysa 2023-24 eğitim- öğretim yılında Kürtçe dersini tercih eden öğrenci sayısı en az 25 bin üzerindedir.Tüm bunlar ile beraber Kürdoloji bölümünden mezun olan öğretmenlerin ataması yapılmadığı gibi Kürtçe dersleri okullarda kısıtlı imkânlar ile seçmeli dersten öteye gidememektedir.

Kürtçe seçmeli dersi seçmek isteyen öğrenciler öğretmen olmamasından dolayı başka derslere yönlendirilmektedir. Kürt diline karşı uygulanan yasakçı ve tekçi politikalar ile birçok renkliliğin, zenginliğin yok olmasına sebep olmaktadır" dedi.


BAKANA 11 SORU SORDU 

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, Varli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması üzere şu soruları sordu: 

“*Kürt dilinin anayasal güvence altına alınmasına ilişkin herhangi bir çalışmanız var mı?

*Türkiye de Kürtçe, en çok konuşulan ikinci dil olmasına rağmen kamusal alanlarda yasaklanmasının gerekçesi nedir?

*Okullarda eğitim verilen bir dilin TBMM’de konuşulmasının ve TBMM’de kartlarda Kürtçe kelimelerin basımının yasak olmasına ilişkin bir girişiminiz var mı?

*Açıklanan 2024 yılı 20 bin öğretmen atamasının içinde Kürtçe öğretmenlik için sadece 10 kontenjan ayrılmasının gerekçesi nedir?

*2012 tarihinden bu zamana kadar Kürtçe seçmeli dersi tercih eden öğrenci sayısı kaçtır?

*Kürdoloji bölümünden her yıl mezun olan öğretmen sayısı kaçtır? 

*Kürtçe dersini seçmelerine rağmen okulda öğretmen olmadığı için başka derslere yönlendirilen öğrenci sayısı kaçtır?

*2012 yılından bu zamana kadar Kürtçe seçmeli ders için kaç sınıf açılmıştır? Açılan sınıflar hangi illerdedir?

*Türkiye’de ataması olmamasına rağmen her yıl mezun veren bölümler hangileridir? Bu bölümler yılda kaç mezun vermektedir? Ataması yapılmayacak bir bölümü üniversitelerde açmakla neyi hedeflemektesiniz?

*Kürt diline uygulanan bu politikaların gerekçesi güvenlik sorunu mu? Türkiye kendi vatandaşı olan Kürtlerin anadiline yönelik bu yasak uygulamalardan ne zaman vazgeçecek?

*Her yıl eğitim fakültelerinden mezun olan kişi sayısı kaçtır, bunlardan kaçı atanmaktadır? Mezun olan Binlerce öğretmen atama beklerken sadece 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirilmesinin gerekçeleri nelerdir?" HABER MERKEZİ

Kaynak: HABER MERKEZİ