Kürtlerin fiziksel ve genetik özellikleri, tarih boyunca süregelen kültürel ve genetik çeşitliliğin bir yansımasıdır. Toplumların yaşam şartları ve genetik miraslarından dolayı farklı fiziksel görünüşlere sahip oldukları bilinmektedir. Yaşam şartları, kişilerin bulundukları ülkedeki coğrafi koşullara göre etkili olurken, genetik unsurlar ise zaman içinde bu özelliklerin değişim göstermesini sağlamaktadır. Avrupalı insanların renkli gözlü ve sarı saçlı olmaları gibi, Kürtlerin de belirgin fiziksel ve genetik özellikleri bulunmaktadır. Peki, Kürtlerin fiziksel ve genetik özellikleri nelerdir? İşte detaylar…


GENETİK KÖKENLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLER

Kürtlerin genetik yapısı, tarih boyunca süregelen kültürel ve genetik çeşitliliğin bir yansımasıdır. Tarihteki Kürtlerin kökenleri gereği genetik olarak etkilendikleri birçok toplum bulunmaktadır. Milattan öncesinden bu yana Mezopotamya'da bulunan Kürtlerin genetik yapısında etkili olan toplumlar şunlardır: Lübnanlılar, Suriyeliler, İranlılar, Ermeniler, Bedeviler. Tüm bu toplum üyeleri, Kürtlerin fiziksel ve genetik özellikleri bakımından benzerlik göstermektedirler. Kökleri bu toplumların içerisinden çıkmış olan Kürtlerin dış görünüşleri ve genetik özellikleri bu şekilde görülebilmektedir.

Kürtler Osmanlı Vatandaşı Nasıl Oldu Tarihin Derinliklerine Yolculuk3


TARİHSEL GELİŞİM VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tarihte Kürtlerin değişimi, eski Kürtlerin fiziksel özellikleri nasıldı? Tarihe bakıldığında Kürtlerin Mezopotamya'da ilk kez yerleşik olarak İran’da bulundukları bilinmektedir. İlk toplum yapıları bir araya geldiklerinde Medler olarak görülmüşlerdir. Kürtlerin fiziksel yapıları yetişme tarzları nedeniyle kalıplı ve oldukça güçlüdür. Zamanla yaşam şartlarının değişmesiyle birlikte insanların vücutları hızla küçülmeye devam etmiştir. Eski Kürtlerin fiziksel özellikleri incelendiğinde, kavruk tenli, esmer ve uzun boylu erkekler oldukları bilinmektedir. Çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan ve geçmişteki Türk toplumları gibi konar göçer olan eski Kürtler, uzun yıllar birçok uygarlığın parçası olmuş, Mezopotamya'da çok fazla devlet, beylik ve prenslikler kurmuşlardır.

Kürtlerin Dilleri Nelerdir 3


GÜNÜMÜZDE KÜRT FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kürt erkeklerinin fiziksel özellikleri nelerdir, ülkemizde Kürt erkeklerin dış görünüşü nasıldır? Temel olarak, Kürt erkeklerinin kesin bir dış görünüş profili oluşturulması pek de mümkün değildir. Çünkü genetik değişkenler ve ülkemizde Kürt, Türk, Laz ve daha birçok toplumun bir arada oluşturdukları genetik karmaşıklık nedeniyle görüntülerinde farklılıklar rastlanabilmektedir. Ancak ortalama veriler ele alındığında, Kürt erkeklerinin fiziksel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Uzun boylu olarak bilinmektedirler, ortalama boy aralıkları 1.70 ve üzeridir. Beden yapısı açısından zayıf oldukları bilinmektedir. Ten renkleri koyu kahverengi olarak görülür. Esmer oldukları ve siyah uzun saçlara sahip oldukları da sıklıkla görülmektedir. Genellikle Kürt erkeklerinin fiziksel özellikleri bu şekilde sıralanmaktadır. Ancak genetik değişkenler dolayısıyla farklılık gösterebilmektedir.

Zerdüşt Ve Kürtler Arasındaki Ilişki 3


CİNSİYETE GÖRE FARKLILIKLAR

Kürt tipi nasıldır, yüz yapısı nasıl ayırt edilmektedir? Kürtlerin tip bakımından anlaşılması gayet mümkündür. Genellikle koyu tenli olan Kürtlerin büyük bir burun yapısı, kalın kaşları, sık yapıda saçları bulunmaktadır. Yüz yapılarında sert kıvrımların olduğu ve sakal yapılarının da aynı şekilde yoğun, sert oluşu bilinmektedir. Bu görüntü erkeklerde geçerlidir. Kadın Kürt tipi nasıldır sorusuna yanıt olarak ise farklı bir yorum yapılabilmektedir.


KÜRT KADINLARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kürt kadınlarının fiziksel ve genetik özellikleri nelerdir? Kürt kadınların erkeklerinin aksine daha az koyu tenli olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla erkekler gibi esmer olan kadınların uzun, sağlıklı ve düz saçlara sahip oldukları bilinmektedir. Genel olarak Kürt kadınlarının da zayıf bir vücudu olduğu, boylarının ise orta boylu olarak 155 ile 165 cm arasında değiştiği bilinmektedir.

Kürtlerin Atası Hurrilerden Dünyanın Ilk Ilahisi2


KÜRTLERİN KÜLTÜREL YAPI VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ

Kürtler hakkında bilgi almak isteyenler için toplum yapısı olarak uzun yıllar öncesine dayanan Kürtler, kendilerine ait örf, adet ve kültüre sahiptirler. Özellikle de kendi dilleri, yemek alışkanlıkları ve dansları bulunan bu toplum günümüzde büyük çoğunlukla Türkiye’de yaşamaktadır. Türkler ve Kürtler arasındaki ilişkiler, coğrafi koşullar ya da genetik unsurlar nedeniyle çeşitli ortak noktaları olduğu bilinmektedir. Kürtlerin aile yapıları aşırı bağlı olarak bilinmektedir. Genellikle ailelerin kalabalık oluşu da sıklıkla görülmektedir. Elbette bunun sebebi coğrafi koşullardır. Çoğunlukla Kürt nüfusun yaşadığı bölge Türkiye’nin güney doğusundayken, kökenleri Mezopotamya’da yer alan İran, Irak, Türkiye’nin doğusu ve farklı Orta Doğu ülkelerinden gelmektedir.

Kürtlerin fiziksel ve genetik özellikleri, tarihsel ve kültürel birikimlerinin bir sonucu olarak büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Geçmişten günümüze kadar süregelen genetik ve kültürel etkileşimler, Kürtlerin fiziksel özelliklerini belirlemede önemli rol oynamıştır. Bugün, Kürtlerin genetik yapısı ve fiziksel özellikleri, tarihsel kökenlerine ve coğrafi yerleşimlerine dayanan zengin bir mozaik oluşturmaktadır. Kürtler, sahip oldukları genetik ve kültürel mirasla, tarih boyunca birçok medeniyetin parçası olmuş ve bu zenginliklerini günümüze taşımışlardır.

Editör: Ali Çekdar KORKMA