CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanması üzerine bir açıklama yaptı.  Tanrıkulu Tolga Şardan’ın gazeteci olduğunu ve sadece gazetecilik yaptığını vurguladığı konuşmasında “Tolga Şardan gazetecidir, yalnız değildir, kendisi ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz ve yargının geldiği bu ortamı da, bu durumu da teşhir etmeye devam edeceğiz!" dedi.

Tanrıkulu’nun konuşması şu şekilde:

Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Tolga Şardan gazetecidir ve sadece gazetecilik yapmıştır. 35 yıllık meslek yaşamı gazetecilikle geçmiştir. Halkın haber alma hakkını savunmuştur, basın özgürlüğünü savunmuştur, ifade özgürlüğünü savunmuştur. Yaptığı haberler cesaretle Devlet içerisindeki çeteleşmeyi ortaya koyan haberlerdi ve maalesef bugün tutuklandı. Tutuklandığı Ceza Yasasının Maddesi, TCK'nın 217. Maddesi aynen şöyle diyor: 'Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle"

Tolga Şardan yaptığı haberler ve son haberi halk arasında hangi korkuyu, hangi paniği ve hangi endişeyi yaratmıştır? Evet bir endişe yaratmıştır,  bir panik de yaratmıştır. O panik devlet içerisinde, yargı içerisinde rüşvete , yolsuzluğa bulaşanlarla ilgilidir. Onların paniği ve kendi içlerindeki çatışması maalesef bu tutuklamayı yaratmıştır, bu tutuklamayı gerekli kılmıştır. Tolga Şardan gazetecidir, yalnız değildir, kendisi ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz ve Yargının geldiği bu ortamı da, bu durumu da teşhir etmeye devam edeceğiz!"