Sigorta işçi payı, çalışanların maaşlarından kesilen prim tutarıdır. Bu tutar, çalışanın aldığı brüt maaşa göre değişir. Yani brüt maaş arttıkça sigorta işçi payı da artar, azaldıkça da azalır.


Sigorta işçi payı, sigorta priminin bir bölümünü oluşturur. Sigorta primi, çalışanların sosyal güvenlik haklarını elde etmesi için ödenen bir bedeldir. Sigorta primi, hem işçi hem de işveren tarafından ödenir.

Sigorta primi, indirimsiz olarak brüt maaşın yüzde 37.5’i kadardır. Bu oranın yüzde 14’ü işçi sigorta primi, yüzde 20.5’i işveren payı, yüzde 1’i işçi işsizlik payı ve yüzde 2’si de işveren işsizlik payıdır.

SİGORTA İŞÇİ PAYI NASIL HESAPLANIR?

Sigorta işçi payı hesaplamak için, öncelikle brüt maaşı bilmek gerekir. Brüt maaş, ücretin bütün vergi ve kesintilerini içeren maaştır. Net maaş ise, ücretten SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra elde edilen maaştır.


Brüt maaşı net maaştan hesaplamak için, şu formül kullanılabilir:
Prim ücreti = (brüt ücret x işçi sigorta primi oranı) + (brüt ücret x işveren payı oranı) + (brüt ücret x işçi işsizlik oranı) + (brüt ücret x işveren işsizlik oranı)

Kaynak: NTV