Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

ESAS VE USULLER CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENECEK

Kanun kapsamında, Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnalar, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdam ve yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Yanı sıra Yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

30 GÜN BAŞVURU 60 GÜNDE ATANMA

Söz konusu yasa ile beraber 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları yapılacak. Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

SANATÇILAR VE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA KADRO

Yasa kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da 4B kapsamında mali ve sosyal haklara sahip olacak. Belediyelerde bulunan sözleşmeli personellerin ataması da bu kanun kapsamında yapılacak.   (HABER MERKEZİ)

Editör: TE Bilişim