ORTA ÇAĞ TİYATROSU Kapalı, fanatik bir din anlayışı, Orta Çağ'ın yasaklarla dolu kolektif düzenine geçişi temsil ediyor. Matematik, felsefe, edebiyat gibi kavramlar ancak "ilahi" bir nitelik taşıyorsa öğrenilebilirdi.

Eğitim sisteminin kilise tarafından kontrol edilmesi ve ilerlemeyi engelleyen dini otoriter yönetim anlayışının, dayanışmanın hakim olduğu ve "dünya zevkleri" ile vakit kaybetmenin şiddetle israf edildiği feodal bir toplumsal yapıya (feodal sistem ve kral yönetimi) katkıda bulunması " "tiyatro gibi. Tiyatro "Şeytan'ın odası", kilise ise "Tanrı'nın odası"ydı. Geleneklerin devamlılığının bozulduğu bir ortamda Hıristiyanlık, kendi tiyatrosunu sıfırdan yaratmış ve yeni tiyatroyu bu temele dayalı olarak yönetmiştir. kendi inançları.

Tiyatronun Doğuşu14

Orta Çağ'da kilise tiyatrosunun yanı sıra akrobatların, palyaçoların ve hokkabazların bireysel veya grup halinde gösterileri halkın ve sarayların ilgisini çekmiştir. Ancak kilise, tiyatroyu kuralları olan bir oyuna, yani sanata dönüştürdü ve oyunun edebi unsurunu vurguladı. Bunun ilk örnekleri İncil'in belirli bölümlerinin sahne efektlerini açıklamak için seslendirilmesiydi. Bu seslendirme daha sonra 10. yüzyılda oyuncular ve diyaloglarla gerçek bir animasyon haline geldi.


KİLİSEDE TİYATRO

Kilise, tiyatronun yardımıyla Hristiyan eğitimi yolunu tuttu. Halkın oyun izleme isteği engellenemediği için, ahlaka aykırı ve yasak olan tiyatronun yerine din adamlarının işlettiği yardımcı bir kilise tiyatrosunun getirilmesi uygun görüldü.

Katolik Kilisesi'nde geliştirilen dini tiyatronun kökleri 4. yüzyılda başlayan Higgi panayırlarında aranmalıdır. Net hatları olan, değişmeyen bir törendi. Ancak tropp ve makam sözleri adı verilen şarkılar da eklendi. Bu kuşaklardan biri; Bir melek ile üç Meryem arasındaki dört satırlık Latince diyalog, kilise dramasının temeli olarak kabul edilir. 11. yüzyılda, her kitlesel törenin sonunda, melek ve üç Marian kinayesi "Quem Quaeritis" bir teatral performans olarak sunuldu. 

RÖNESANS TİYATROSU

Rönesans Tiyatrosu 1500'den hemen önce İtalyan amatör oyuncular, yastıklı kabinler dışında dekorasyonu olmayan bir sahnede klasik komediler sergiliyorlardı. 1589'a gelindiğinde, Floransa prodüksiyonu ayrıntılı boyalı dekorlar ve sahnedeki

Tiyatronun Doğuşu15

değişikliklerini içeriyordu. 1650'ye gelindiğinde İtalya, önümüzdeki 150 yıl boyunca Avrupa tiyatrosuna hakim olacak sahneleme uygulamalarını geliştirdi... 15. ve 16. yüzyıllar İspanya'da Lope de Vega, İngiltere'de Christopher Marlowe ve William Shakespeare gibi ustaların ortaya çıkışına tanık oldu. Rönesans tiyatrosu, sahne tasarımı açısından Orta Çağ tiyatrosundan farklıdır. Rönesans döneminde dikkatleri tek bir alana odaklayan bir düzen vardı. Oyunculuklar başarılı ve etkileyici. Tiyatro yapısı, sahne tasarımı ve yazımı her ülkede farklı şekilde gelişmiştir. Her ülkenin kendine özgü sosyal koşullarına, liderliğine, kültürel geçmişine ve teknik yeteneklerine bağlı olarak farklı şekilde gelişti.

WİLLİAM SHAKESPEARE

Shakespeare'in ilk klasikleri ve İtalyan tarzı komedileri, gergin olay örgüleri ve kendine özgü çizgi filmleriyle, 1950'lerin ortasında yerini en büyük komedilerinin romantik tonuna bıraktı. Bir Yaz Gecesi Rüyası, romantizmin, peri büyülerinin ve bayağılığın esprili bir karışımıdır. Shakespeare'in bir sonraki komedisi Aynı derecede romantik Venedik Taciri'ndeki sahneler, Elizabeth dönemi zihniyetini yansıtan ama modern izleyiciler için uygunsuz görünebilecek gaddar bir Yahudi tefeci olan Shylock'u konu alıyor. Gürültüsüz Bir Gürültü'nün zekası ve kelime oyunları, Beğendiğiniz Gibi'nin etkileyici rustikliği ve On İkinci Gece'nin enerjik neşesi, Shakespeare'in harika komedi dizisini tamamlıyor. Lirik stil II, neredeyse tamamen ayette.

Tiyatronun Doğuşu51

Richard'ın 1590'ların sonundaki tarihi oyunlarından sonra (Henry IV, Bölüm 1 ve 2, V. Henry) Shakespeare bir düzyazı komedisi sergiledi. Komik ile ciddi, sıradan ile şiirsel sahneler arasında ustalıkla hareket ederek olgun eserlerinin anlatı çeşitliliğine ulaşarak karakterleri daha karmaşık ve duyarlı hale geldi. Bu dönem iki trajediyle başlar ve biter: Cinsel içerikli gençlik, aşk ve ölümü konu alan ünlü romantik trajedi Romeo ve Juliet ve Thomas North'un Plutarch'ın Paralel Yaşamlar adlı eserinin 1579 tarihli çevirisine dayanan ve yeni bir drama türü sunan Julius Caesar..

GÜNÜMÜZ TİYATROSU

Modern tiyatroya damgasını vuran önemli isimlerden biri belki de Konstantin Stanislavski'dir. 19. yüzyılın sonlarına doğru "sihirli eğer" diye bilinen oyunculuk kuramını geliştiren Stanislavski özellikle gerçekçi akıma yön vermiştir.
Modern tiyatro türleri:

•    Trajedi
•    Komedi
•    Dram
•    Müzikli Tiyatro


Shakespeare'in ilk klasikleri ve İtalyan tarzı komedileri, gergin olay örgüleri ve kendine özgü çizgi filmleriyle, 1950'lerin ortasında yerini en büyük komedilerinin romantik tonuna bıraktı. Bir Yaz Gecesi Rüyası, romantizmin, peri büyülerinin ve bayağılığın esprili bir karışımıdır. Shakespeare'in bir sonraki komedisi Aynı derecede romantik Venedik Taciri'ndeki sahneler, Elizabeth dönemi zihniyetini yansıtan ama modern izleyiciler için uygunsuz görünebilecek gaddar bir Yahudi tefeci olan Shylock'u konu alıyor. Gürültüsüz Bir Gürültü'nün zekası ve kelime oyunları, Beğendiğiniz Gibi'nin etkileyici rustikliği ve On İkinci Gece'nin enerjik neşesi, Shakespeare'in harika komedi dizisini tamamlıyor. Lirik stil II, neredeyse tamamen ayette. Richard'ın 1590'ların sonundaki tarihi oyunlarından sonra (Henry IV, Bölüm 1 ve 2, V. Henry) Shakespeare bir düzyazı komedisi sergiledi. Komik ile ciddi, sıradan ile şiirsel sahneler arasında ustalıkla hareket ederek olgun eserlerinin anlatı çeşitliliğine ulaşarak karakterleri daha karmaşık ve duyarlı hale geldi. Bu dönem iki trajediyle başlar ve biter: Cinsel içerikli gençlik, aşk ve ölümü konu alan ünlü romantik trajedi Romeo ve Juliet ve Thomas North'un Plutarch'ın Paralel Yaşamlar adlı eserinin 1579 tarihli çevirisine dayanan ve yeni bir drama türü sunan Julius Caesar..


Modern tiyatronun özellikleri nelerdir?

1- Nykyteatteri'de evlilik, kadın-erkek ilişkileri, aile, savaş ve göç gibi toplumun çoğunluğunu etkileyen sorunlar tartışılmaktadır.

2- Klasik tiyatro oldukça gösterişli bir dil kullanıyor ama modern tiyatro da "argo" denilen kelimeleri kullanıyor.


3 - Gerçekçilik ve doğallık ön plandadır.


4- Modern tiyatroda üç birim kuralına uymak zorunlu değildir..

Tiyatronun Doğuşu6

Moskova Maly Tiyatrosu'nda Bir Evlenme Teklifi adlı  tiyatro oyunu


Opera: Trajedi ve dramın bütün sözlerinin bestelenip orkestrayla birlikte sahnelendiği müzikli tiyatro. Sözlerin neredeyse tümü solo, düet ya da koro halinde şarkılı olarak söyleniyor. 

Tiyatronun Doğuşu7

Operet: Bir kısmı müzikli bir kısmı müziksiz olan müzikli tiyatro türü. Operanın aksine sözlerin müziksiz kısımları daha fazla ve halkın geniş bir kesimine hitap eden, eğlenceli ve görece daha hafif konuları ele alıyor. 

Tiyatronun Doğuşu8

Vodvil: Bir komedi türü olarak kabul edilen vodvil, komedi müzikali olarak da adlandırılıyor. Eğlenceli ve hareketli bir oyun türü olan bu türde, oyunun içerisinde müzikli ve şarkılı bölümler mevcut.

Tiyatronun Doğuşu9

Bale: Sözsüz bir müzikli oyun türü olan balede, konu dans ve müziklerle anlatılıyor. Daha çok dram türünün örneklerinin sahnelendiği bale, estetiğe önem veren harekete dayalı bir müzikli oyun aslında.

Tiyatronun Doğuşu10

Revü: Operetin daha hafif hali olan revü, konu bütünlüğü olmayan tablolardan kurulu, ezgi, monolog, skeç ve dansın karşılıklı nükteli bir biçimde sahnelenmesine deniyor.

Tiyatronun Doğuşu11

Skeç: Ortalama beş dakikaya sığdırılan, az kişili ve yalın bir anlatımla nükteye de yer verilen bir müzikli oyun türüne skeç adı veriliyor.

Tiyatronun Doğuşu12

Sanat bize başkalarının daha önce benzer çıkmazlardan geçtiğini ve büyük olasılıkla bizim de yapacağımız gibi küllerden yükseldiklerini ve kendilerinin daha olgun, daha güçlü bir versiyonu olarak devam ettiklerini hatırlatıyor.

Tiyatroda, performans sergileyen sanatçılarla sadece alan ve deneyim paylaşmıyor.. Bir seyirci olarak bu deneyimi diğer seyircilerle de paylaşıyor.