Aleyna PERVANE

Tüm Makaleleri

Aleyna PERVANE

MEDYA VE TEKELLEŞME

Medya ayrışık olmasıyla birlikte içerikte de çeşitlilik vardır. Medya çeşitliliğini değerlendirmek için medya içerik analizini yapmak lazımdır. Biçimlerini yatay, dikey ve çapraz tekelleşme olarak üç...

Wong Kar-wai üzerine

Enteresan yönetmenler listesinde başı çekecek kadar enteresan bir yönetmen Wong Kar-wai.

Televizyon üzerine

Herkesin televizyonda her şeyi, her zaman, her yerde izleyebilmesi televizyonu demokratik bir iletişim aracı haline getirir mi? Onaylayabilmek gerekli mi?