Haber- Hülya Aslan

Elektrik Mühendisleri Odası’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Nujiyan Yıldırım, Diyarbakır genelindeki arıtma problemine dikkat çekti. Yıldırım, “Katı Atık Aktarma İstasyonu’ndaki sorunların yaz boyu devam ettiğini, burada çökelti havuzundan sızan suyun filtrasyonun yapılmadığını, taban suyuna sızdığını son birkaç yıldır bu konuda herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığını, yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ve ilgili kurumların müdahil olmadığını görmekteyiz. Bunun yanında kentin tüm katı atığının toplanıp depolandığı vahşi depolama alanı dediğimiz bölgede de sızıntıların filtre edilmediğini yeraltı sularını kirlettiğine şahit olmaktayız. Bizler TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonu olarak gerekli takibi yapan kurumların sorumluluklarını yerine getirmelerini belirtiyor, bu yapılan yanlışların takipçisi olacağımızı kamuoyuna deklere ediyoruz” dedi.

“ARITMA TESİSİ NEDEN ÇALIŞTIRILMIYOR”

Diyarbakır’ın Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri gibi zengin doğa kaynakları olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Bölgede örnek olan hem fiziksel hem biyolojik arıtma özelliğine sahip bir atık su arıtma tesisin dönemin yerel yönetimleri tarafından kurulmuş olmasına rağmen, rant ve sömürü anlayışına sahip kayyum yönetimince Diyarbakır halkına adeta varlık içinde yokluk yaşatılıyor.”

Söz konusu Atıksu Arıtma Tesisi’nin IPA projesi kapsamında olup ve 2015 yılı sonlarında devreye alındığını belirten Yıldırım, “Proje kapsamında yapılan ‘İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin bugün çalıştırılamamasının veya çalıştırılmıyor olması başta Diyarbakır Büyük Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, DİSKİ yönetimlerinin liyakatsiz bir kadroyla idare edildiğinin açık göstergesidir” dedi.

Editör: Beritan KAYA