Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında martta 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 0.7'lik bir gerileme yaşandığı görüldü. 'Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.9'luk bir iyileşme yaşandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ