HABER - Beritan KAYA

Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin ağır bir iş yükü altında çalıştığını söyleyen Kaya, “AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2021 yılına ait verilerine göre Türkiye, kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa’da sonuncu sırada bulunmaktadır. Doktor sayısının nüfusa oranla düşük kalması hekimlerin gün içerisinde muayene ettiği hasta sayısının artmasına yol açmaktadır” dedi.


“Hekimler ülkeden göçe ya da intihara sürüklenmektedir”

Ekonomik krizle birlikte hekimler karşılaştığı güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları doğurduğunu, mobbingin sağlıkta şiddet sorunlara yol açtığını söyleyen Kaya , nedenle hekimlerin ülkeden göçe ya da intihara sürüklendiğini söyledi. 


Kaya’nın Araştırma önergesindeki içeriği şu şekilde:

“Son olarak Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde pratisyen hekim olarak çalışan Ronahi Satı 15 Ocak 2024’te yaşamına son vermiştir. Yakınları, Ronahi Satı’nın çalışma koşullarının ağırlığından şikayetçi olduğunu, nöbetlerini tamamladıktan sonra Çocuk Acil Servisi’ndeki görevini sonlandırmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne istifa dilekçesi verdiğini bildirmektedir. 


Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi hekimlerin en ağır koşullarda çalıştığı birimlerin başında gelmektedir. Yalnızca 4-5 hekimin çalıştığı servise günde yaklaşık 2 bin hasta gelmekte, bir hekim 36 saatlik nöbetinde 600 civarında hastaya bakmaktadır. Çocuk Acil Servis hekimleri ayrıca köylerdeki ve Suriye’deki ek hizmet binalarına görevlendirilmekte, eksik olan hastanelere gönderilmektedir. Urfa Tabip Odası’ndan bir yetkili acil servislerde hekimliğin sürdürülebilir olmadığını, bu sebeple de hekimlerin istifa etmek zorunda kaldıklarını belirtmektedir.


Hekimlik tüm dünyada intihar oranlarının yüksek olduğu meslek gruplarının başında gelmektedir. Stresli eğitim ve çalışma süreci, emeklerinin ekonomik ve manevi açıdan karşılığını alamama, özel yaşama vakit ayıramama gibi sorunlar hekimlerin yalnızlaşmasına neden olmaktadır.


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi Üyesi Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven hekimlerin sanılanın aksine psikojik destek almaya yatkın olmadıklarını, sorunlarını kendileri çözmeye çalıştıklarını ifade etmektedir.Dünyada örnekleri bulunmasına karşın Türkiye’de sağlık kurumlarının hekim intiharlarını önlemek üzere bir programı bulunmamaktadır. 


Hekimlerin göç, istifa ve intihara sürüklenmesi sağlık alanındaki sorunların derinleşmesine yol açmaktadır. Bu sebeple sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunların tespiti ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.”

Muhabir: Beritan KAYA