Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı vergi reform paketinin engelliler önünde engel oluşturduğunu ifade eden Hatice Betül Çelebi, “Engellilerin araç alımında uygulanan ÖTV indiriminin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve engellinin vefatı halinde vasilerinden vergi talep edilmesi, BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin genel yükümlülüklerini de görmezden gelmektedir.

Zira BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinde maliyeti karşılanabilir teknolojilere öncelik verilerek bilgi ve iletişim teknolojileri, hareket kolaylaştırıcı araçlar engelliler için desteklenmesi genel yükümlülükler olarak karara bağlamıştır. Hal böyleyken engelli maaşlarının hane halkının gelirine bağlı olması, dövize endeksli ilaç ve tıbbi sarf malzeme ücretlerindeki farkların ulaşılamaz hale gelmesi, mevcut engelli kotalarının doldurulmaması ve bekleyen engelli atamaları gibi olumsuz uygulamalara bir yenisinin eklenmesi adeta mevcut hakların geriye işletilmesi ve ihlali niteliğindedir” dedi.

“EKONOMİK KRİZİ DERİNDEN YAŞIYORLAR”

Çelebi, engelli ve ailelerinin ekonomik krizi derinden yaşadıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“TÜİK’in verilerine göre ülkemizde yaşadığı öngörülen 12 milyon engellinin bütçedeki payı yüzde 1,6’dır. 11 trilyonu aşan merkezi bütçeden sadece yüzde 1,6’sını nüfusun yüzde 12,29’unu oluşturan engellilere ayırmak, zaten bu yoksulluğun daha en başından meşrulaştırılması demektir. Parkta, sokakta, araçta, restoranda, kafede engellileri aciz ve muhtaç gören, kolektif kültürün negatif hafızasından süzülerek gelen toplumsal davranışsal örneklerle mücadele eden engelliler, engellileri süresiz yoksulluğa ve sadaka kültürünün bir nesnesi olmaya mahkum eden bu uygulamaları mahkum edecektir. Bütçenin sadece yüzde 1,6’sını paylaşan engellilerin, azami ihtiyaçlarını dahi genel bütçeden eşit yurttaş olarak alamadıkları ortadadır. DEM Parti olarak, bu haksızlığı idare etmeyecek, engellilerin eşit ve onurlu yaşam hakkı için mücadelemize devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi