Güneş OCAĞA
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD), TUAY-DER tarafından geçtiğimiz günlerde Diyarbakır kampüs cezaevlerine dair rapor hazırlandı. Raporda, sürgün, işkence, izolasyon, tecrit, çıplak arama, sağlık hakkına erişimin engellenmesi gibi birçok hak ihlalinin tespit edildiği iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yazılı olarak yanıt olarak yanıtlanmasını talep ettiği 5 maddelik bir soru önergesi sundu.  
Söz konusu soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un şu sorulara cevap vermesi istendi;
1. 1 Ocak 2022 – 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Diyarbakır İlindeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dair Bakanlığınıza yapılan toplam kaç başvuru ve şikayet bulunmaktadır?
2. Anılan tarihler arasında bahse konu başvuru ve şikayetlere ilişkin Bakanlığınızca ne tür işlemler yapılmıştır?
3.Sivil toplum kuruluşları tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda birçok rapor hazırlanmaktadır. Türkiye’de cezaevlerinde temel hakların askıya alındığı, keyfi uygulamaların yapıldığı göz önüne alındığında, Bakanlığınızca hem Diyarbakır hem de Türkiye genelinde cezaevlerinde yeterli denetimin sağlanması konusunda etkili ve somut önlemler alınacak mıdır?
4. 17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Diyarbakır’da cezaevlerinde kötü muamele gördüğü gerekçesiyle toplam kaç hükümlü ve tutuklu başvuru yapmıştır? Başvurular akabinde toplam kaç cezaevi yöneticisi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?
5. Diyarbakır’da cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve yaşam hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla cezaevlerinde bulunan kamera görüntüleri incelenmiş midir ya da incelenecek midir? İncelenmişse, Bakanlığınızca ne tür yasal işlemler yapılmıştır?