Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalbinde yer alan Diyarbakır, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış büyüleyici bir şehirdir. Jeopolitik konumu nedeniyle her dönemde çekiciliğini korumuş ve kültürel mirasıyla bir açık hava müzesine dönüşmüştür. Peki, Diyarbakır’ın tarihi ne kadar eskiye dayanıyor? Diyarbakır kaç yıldır var? Diyarbakır’ın köklü geçmişi ne kadar geriye gidiyor? Hadi gelin bu kadim şehrin bilinmeyen hikayesini birlikte keşfedelim…

DİYARBAKIR KAÇ YILDIR VAR?

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin orta kısmında yer alan ve tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış büyüleyici bir şehirdir. 12.000 yıllık geçmişiyle adeta tarihin derinliklerine uzanan bir köprü görevi görür. Kent, jeopolitik önemi nedeniyle her dönemde çekiciliğini korumuş ve sayısız kültürün izlerini taşıyan bir açık hava müzesine dönüşmüştür.

DİYARBAKIR'IN KÖKLÜ GEÇMİŞİ

Diyarbakır Kaç Yıldır Var 1

KÖRTİK TEPE VE YERLEŞİK HAYATIN BAŞLANGICI

Son yıllarda Bismil ilçesinde yapılan arkeolojik kazılar, Diyarbakır’ın ne denli köklü bir tarihe sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. M.Ö. 10.400-9250 yıllarına tarihlenen Körtik Tepe, bölgedeki ilk yerleşik hayatın izlerini taşır. Bu buluntular, Anadolu'nun en eski tarımcı köy topluluklarından biri olan Çayönü Tepesi’nin yakınlarında bulunmuş ve dünya uygarlık tarihine ışık tutmuştur.

PALEOLİTİK VE MEZOLİTİK DEVİRLERDE DİYARBAKIR

Paleolitik ve Mezolitik dönemlerde Diyarbakır ve çevresindeki mağaralarda yaşam izlerine rastlanmıştır. Silvan yakınlarındaki Hassuni Mağaraları ve Ergani’deki Hilar Mağaraları, bu dönemlerden kalma kalıntılarıyla bölgenin tarihine tanıklık eder.

ANTİK DÖNEMDEN OSMANLI’YA

M.Ö. 3000’li yıllarda Hurrilerin izlerini taşıyan Diyarbakır, Mitaniler, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyete yurt olmuştur. Her bir medeniyet, Diyarbakır’a kendi mimari ve kültürel özelliklerini kazandırarak kentin zengin mirasını oluşturmuştur.

DİYARBAKIR SURLARI

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Surları, kentin en önemli tarihi eserlerinden biridir. 5.500 metre uzunluğunda, 82 burçla taçlandırılmış ve kenti adeta bir gerdanlık gibi saran surlar, 3-5 metre kalınlığı ve 11-12 metre yüksekliğiyle hayranlık uyandırır. Milattan önce ve sonra yapılan birçok ekleme ve onarımla günümüze kadar ulaşan surlar, zamana meydan okuyan bir yapı olarak tarihin izlerini taşır.

Diyarbakır Kaç Yıldır Var 3

KÜLTÜREL KİMLİK VE TARİHSEL ZENGİNLİK

Diyarbakır, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın da en önemli kentlerinden biri olarak kabul edilir. Tarihsel potansiyeli ve kültürel kimliğiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Kent, sayısız medeniyetin izlerini barındırarak döneminin tanığı olmuştur. Gelen her medeniyet, Diyarbakır’a kendi damgasını vurmuş ve kenti daha da zenginleştirmiştir.

Diyarbakır, 12.000 yıllık tarihiyle medeniyetlerin beşiği olmuş, sayısız kültür ve mimari zenginlikleriyle günümüze kadar gelmiştir. Jeopolitik önemi ve tarihsel potansiyeliyle adeta bir açık hava müzesi olan bu kadim şehir, geçmişten günümüze uzanan bir köprü niteliği taşır. Diyarbakır’ı ziyaret edenler, tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkar ve her adımda farklı bir medeniyetin izlerini keşfeder.

Kaynak: HABER MERKEZİ