Temiz su, sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır ve Diyarbakır'da su emin ellerde. DİSKİ, su kalitesini korumak ve hastalıkları önlemek amacıyla özverili bir şekilde çalışıyor. Bu yazıda, DİSKİ'nin su kalitesi kontrolü ve güvencesi hakkında detaylı bilgi edineceğiz.

LABORATUVARIN ÖNEMİ

DİSKİ, su kalitesini kontrol altında tutmak için modern bir laboratuvarla donatılmıştır. DİSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, günlük olarak yaklaşık 400 parametrenin analizini yaparak içme suyunun kalitesini sürekli olarak izler.
DİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde suyun kalitesini kontrol altında tutmak ve sonuçların güvenilirliğini sağlamak için yaklaşık 14 yıldır Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO 17025 standardının tüm gereklerini yerine getirerek akredite olmuş DİSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı halk sağlığı için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
 

Di̇yarbakir'da İçme Suyu Güvende 2


Su’dan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek için rutin olarak kente verilen içme ve kullanma suyunun tümünü temsil edecek şekilde belirlenen numune noktalarından günlük olarak 16 adet kimyasal ve bakteriyolojik numune alınmaktadır. Ayrıca içme suyu arıtma tesisinde üretilen sudan anlık numune alınmaktadır. Her numune için kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak 11 parametre DİSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarında incelenmektedir.
Bakterilerden kaynaklı oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için suya verilen serbest klorun ölçümleri yapılarak uygun dozajlama yapılmasının sağlanması, kentin en uç noktalarındaki şebekede klorsuz suyun tüketimine engel olmaktadır.

Rutin çalışmaların dışında;
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığına bağlı birimlerce açılan yeni kuyu sularının içmeye uygunluğu ile ilgili analizler,
İçme suyu ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler ile ilgili numunelerin alınıp analizlerinin yapılması,
İçme Suyu Daire Başkanlığına bağlı Fiziki Kaçak biriminin alınan numunelerin şebeke, kaynak ya da kanal suyunun olup olmadığı ile ilgili analizlerin yapılması,
Kamu, özel ve tüzel kişilerden gelen numunelerin ücret karşılığında analizlerinin yapılması,
Bu çalışmaların toplamında;günlük kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak yaklaşık 400 parametrenin analizi yapmak,
Laboratuvar bünyesindeki mobil laboratuvar aracı ilegerekli durumlarda yerinde ölçüm ve uygun şartlarda numune taşınması sağlanmaktadır.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMALAR

Su kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için DİSKİ, rutin olarak kent genelinde içme ve kullanma suyundan numuneler alır ve bu numuneleri detaylı bir şekilde inceler. Bu çalışmalar, halk sağlığını korumak ve suyun güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Di̇yarbakir'da İçme Suyu Güvende 3

GÜVENİLİRLİK VE İÇİLEBİLİRLİK

DİSKİ suyun kalitesinin düzenli olarak kontrol edildiğini ve içilebilir olduğunu belirtiyor. Musluktan akan suyun gönül rahatlığıyla içilebileceğini vurgulayarak, vatandaşları suyun güvenliğine güvenmeye davet ediyor.

Diyarbakır'da su, insanların sağlığı ve yaşam kalitesi için hayati bir öneme sahiptir. DİSKİ'nin su kalitesi kontrolü ve güvencesi, halkın gönül rahatlığıyla su içmesini sağlar.

Kaynak: HABER MERKEZİ