HABER - İbrahim İnanç YILDIZ

Emek Partisi (EMEP) 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla Diyarbakır, Van ve Gaziantep’te açıklamalar yaptı. Ülkenin en çok konuşulan ikinci dili olan Kürtçenin yasal statüden mahrum olmasının birçok soruna neden olduğu belirtilen açıklamada, son dönemde Kürtçe tiyatro oyunlarının yasaklandığına dikkat çekildi.

Kürtçe seçmeli ders seçimi ve Kürdoloji bölümlerinde fili olarak engellemelerin yapıldığı dile getirilen açıklamada, “Kürdoloji bölümlerinin sayıları sınırlandırılıp, atamaları yok denecek kadar az bir seviyeye çekildi. Orta ve lise düzeyindeki okullarda, Kürtçe’nin seçmeli ders olarak seçilebileceği bilgisi, öğrenci ve velilerle paylaşılmıyor; öğretmen yokluğu, öğrenci azlığı gibi gerekçeler sunuluyor.

Yasakçı politikaların hayatın her alanından çekilmesi, eğitimin her kademesinde ana dilinde eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması acil bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor” denildi.


“HALKI ANA DİL HAKKI İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞRIYORUZ”

Açıklamada, yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:
“*Kürtçe’nin konuşulmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını,
* Kürtçe’nin kamusal hizmetlerin tamamında kullanımının güvence altına alınacağı bir statüye kazandırılmasını,
* Eğitimde seçmeli derslerle yetinilemeyeceğini, örgün zorunlu eğitimin tamamında Kürtçe eğitim alma hakkının tanınmasını,
*21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde bir kez daha ifade ediyor, tüm halkımızı ana dil hakkımızı kazanmak için mücadeleye çağırıyoruz.”


MİLLİ EĞİTİM BAKANINA ANA DİLDE EĞİTİM SORULDU

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ana dilde eğitim ile ilgili soru önergesi verdi. Türkiye’de çok sayıda dilin konuşulduğunu ancak buna karşı Türkçe dışındaki dillere karşı asimilasyon politikalarının uygulandığını ifade eden Karaca, okullarda bazı ana dillerinin seçmeli ders olarak okutulmasının birçok eksiklikten dolayı istenilen sonucu varamadığını söyledi. 
Karaca, Tekin’e şu soruları yöneltti:


“*Türkçe dışındaki anadillerinin öğrenimi ve anadilinde eğitime ilişkin başta Anayasa olmak üzere mevzuattaki değişiklik yapılması yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? *Öğrencilerin kişilik oluşumuyla, yeteneklerinin ve zihinsel yetilerinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir sorunun çözümü için ne tür çalışmalarınız vardır?


*Bakanlığınız bünyesinde anadili konusunda özel temsil hakkı verilmesi suretiyle tüzel bir kişilik oluşturma yönünde bir adımınız olacak mıdır?


*Türkiye’de kaç tane anadili kullanılmaktadır? Anadili Türkçe’den farklı olan öğrenci sayısı kaçtır? Sene sonuna değin öğrencilerine Türkçe öğretmeye çalıştığını, bunun dışında müfredatı uygulamadığını belirten eğitim emekçisi sayısı kaçtır? 


*Anadilinde ve anadili dışında eğitim görmenin akademik başarıya etkilerini ortaya koyan çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Anadili dışında eğitim gören öğrencilerin başarıları nasıl etkilenmektedir?”

Muhabir: İbrahim İnanç YILDIZ