İşsizlik maaşı, işten çıkartılan ve belirli şartları karşılayan çalışanların işsiz kaldıkları dönem içerisinde yeni iş bulana kadar asgari düzeyde geçinmeleri amacı ile verilen ücreti ifade etmektedir. İşsizlik maaşı ile amaçlanan asıl husus, işten çıkartılan sigortalı çalışanın yeni bir iş bulana kadar geçimini idame ettirebilmesidir.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?


İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için bazı şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar:

*Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

*Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

*Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

*Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80’i olarak belirlenir. Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneği de artar. 2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL oldu. Buna göre, işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükseldi.


*İşsizlik ödeneğinin süresi ise, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

*600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

*900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

*1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.


İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvurusu, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tradresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.


NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

*İşsizlik maaşı başvurusu yaparken, işten ayrıldığınız işyerinden aldığınız işten ayrılış belgesi, nüfus cüzdanı, banka hesap numarası ve varsa diploma veya sertifika gibi belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekir.

*İşsizlik maaşı alırken, İŞKUR tarafından size sunulan iş tekliflerini değerlendirmeniz, iş arama faaliyetlerine katılmanız, iş bulma durumunuzu İŞKUR’a bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde işsizlik ödeneğiniz kesilebilir.

*İşsizlik maaşı alırken, başka bir işte çalışmamak, başka bir gelir elde etmemek, emekli olmamak, askerlik yapmamak, tutuklu veya hükümlü olmamak gerekir. Bu durumlarda işsizlik ödeneğiniz sona erer.

Kaynak: HABER MERKEZİ